Tillbaka till JO:s sidor suomi

SökhjälpSortera sökresultatet
Du kan ändra ordningsföljden på listan. Välj "De äldsta först" och klicka på "Ändra".

Du kan också ändra antalet referenser på sidan.

Avgränsa sökningen
Genom att avgränsa sökningen får du färre träffar Gå tillbaka eller gör en ny sökning.

» Läs fler söktips.

» Vill du ha en direktlänk till avgörandet?

Ladda ner Acrobat Reader
För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

» Ladda Acrobat Reader

Sökresultat

Sökningen gav totalt 1 träffar.

På sökresultatsidan visas hänvisningar till alla avgöranden som matchar dina sökvillkor. Överst de senast införda avgörandena.

1.     eoam 3521/2010 Ministeri Enestamia ei harhautettu hajajätevesiasetusta valmisteltaessa / Minister Enestam blev inte vilseledd vid beredningen av förordningen om avloppsrening i glesbygden

20.1.2011 Dnro 3521/4/10 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Erkki Hännikäinen MINISTERI ENESTAMIA EI HARHAUTETTU HAJAJÄTEVESIASETUSTA VALMISTELTA- ESSA (seloste) 1 KANTELU Arvostelette Iltasanomien verkkolehdessä julkaistuun lehtiartikkeliin viitaten sitä, että ympäris- töministeriön korkea virkamies olisi antanut ns. hajajätevesiasetusta annettaessa entiselle ympäristöministerille Jan-Erik Enestamille harhaanjoh ...
Pdf-dokument