Eduskunnan hakupalvelut
 

 

 

KK 94/2011 vp69059513.10.2011 14:30:00Sotaorvot ovat saaneet kokea isänmaan puolesta kaatuneiden isiensä menettämisestä viitaten totean, että vuosien 1939—1945 sodissa noin 55 000— 60 000 lasta jäi sotaorvoksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi13.10.2011 14:30:00pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KK 1033/2010 vp6866783.1.2011 14:08:23puhemiehelle Suomen sodissa vuosina 1939—1945 jäi sotaorvoiksi noin 55 000 lasta Sotaorpojen mielestä sotaorvot ja heidän kärsimyksensä on unohdettu täysin STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.1.2011 14:08:23pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js

KK 1307/2010 vp68734031.3.2011 11:17:39Sotaorpojen kohtelu on kiusallinen ja häpeällinenkin pala lähihistoriaamme ry:n tavoitteena on, että sotaorvot tunnustetaan sotaorpoina viimeiseksi veteraanipolveksi, joka ansaitsee STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi31.3.2011 11:17:39pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KK 554/2012 vp69175413.7.2012 12:51:3585 000, sotaleskiksi jäi noin 30 000 henkilöä ja sotaorvoiksi jäi noin 50 000—60 000 lasta Sotien jälkeen sotaorvot olivat oikeutettuja huoltoeläkkeeseen ja heidän koulutustaan STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi13.7.2012 12:51:35pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KK 74/2012 vp69221113.3.2012 10:58:56Eräs näistä ryhmistä ovat sotaorvot Sotaorpojen rekisteröintiprojekti päättyi 31.10.2011 ja rekisteröityjä henkilöitä kertyi Kysymys on myös kunnian palauttamisesta sotaorvoille STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi13.3.2012 10:58:56pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KK 1370/2001 vp66896831.5.2002 14:18:10Versio 2.0 KK 1370/2001 vp Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry on kansanedustajille luovuttamassaan kirjelmässä ehdottanut, että sotaorvoille myönnettäisiin "sotaorpomitali", kuten STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi31.5.2002 14:18:10pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KK 466/2014 vp69657718.7.2014 10:27:22Sotaorpojen keski-ikä on jo yli 70 vuotta Julkisen tunnustuksen ohella sotaorvot toivovat, että valtiovalta viimein rohkenee tunnustaa sotaorvot omaksi, sodistamme kärsineeksi eri STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi18.7.2014 10:27:22pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KK 261/2011 vp68994512.12.2011 12:32:08Sotaorvot ovat kantaneet sotien seurauksia lapsuudestaan asti viitaten totean, että vuosien 1939—1945 sodissa 55 000—60 000 lasta jäi sotaorvoksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi12.12.2011 12:32:08pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KK 597/2002 vp67407226.9.2002 19:51:30Jotta sotaorpojen tilanne nostettaisiin vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun, ovat useat sotaorvot liittyneet perustettuihin sotaorpojen yhdistyksiin STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi26.9.2002 19:51:30pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
TPA 20/2007 vp7450504.6.2007 16:30:55Sotaorvot eivät ole veteraanien lailla saaneet arvostusta tai oikeutta kuntoutukseen Useat sotaorvot ovat joutuneet kantamaan varhaisnuoruudessaan suurta vastuuta myös perheen STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi4.6.2007 16:30:55pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KK 1002/2010 vp6866103.1.2011 10:17:22Sotaorvot ovat viestineet, että vuosikymmeniä kestäneen vaientamisen jälkeen heillä on nyt Valtiovalta huomioi sotaorpojen aseman siten, että sodan jälkeen he olivat oikeutettuja STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.1.2011 10:17:22pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KK 189/2007 vp68104919.7.2007 11:33:09vankileirillä tai sotasairaalassa on jättänyt sotaorpoihin surun ja selviytymisen huolen Sotilasvammalain (404/1948) nojalla sotaorvot ovat saaneet huoltoeläkettä ja heidän STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi19.7.2007 11:33:09pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
TPA 61/2010 vp74556628.9.2010 12:21:34Eduskunnalle Suomessa on n. 55 000 sotaorpoa, joiden keskiikä on yli 70 vuotta Sotaorvot ovat sosiaalisesti erityisessä asemassa, koska he ovat kärsineet STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi28.9.2010 12:21:34pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KK 743/2002 vp67496725.10.2002 12:38:421920-luvun lopun ja vuoden 1945 välillä syntyneitä sotaorpoja on keskuudessamme tuhansia Raskaan työrupeaman uuvuttamat sotaorvot haluaisivat lähtökohtansa huomioon ottamista myös STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi25.10.2002 12:38:42pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KK 942/2006 vp6807252.3.2007 14:43:20Niinpä sotaleskien lukumäärä nousi lähes 30 000:een ja noin 50 000 lasta jäi sotaorvoksi Sotilasvammalain nojalla sotaorvot ovat saaneet huoltoeläkettä ja heidän opiskeluaan on STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi2.3.2007 14:43:20pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
TAA 695/2009 vp7356879.10.2009 14:39:54Sotaorvot ovat itse pyrkineet järjestämään viime vuosikymmeninä itselleen vertaisseuraa ja Tämän vuoksi olisi tärkeää tukea sotaorpojen vertaistukitoimintaa terveyden ja sosiaalisen STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi9.10.2009 14:39:54pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
TAA 701/2010 vp7371708.10.2010 10:12:32Sotaorvot ovat itse pyrkineet järjestämään viime vuosikymmeninä itselleen vertaisseuraa ja Tämän vuoksi olisi tärkeää tukea sotaorpojen vertaistukitoimintaa terveyden ja sosiaalisen STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi8.10.2010 10:12:32pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
TAA 103/2007 vp73274017.3.2008 15:56:16Sotaleskiä sotavuosina oli lähes 30 000, ja noin 50 000 lasta jäi sotaorvoksi Viime vuosina sotaorvot ovat alkaneet kokoontua ja tehdä tekemättä jäänyttä surutyötä nyt STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi17.3.2008 15:56:16pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
TAA 1008/2008 vp73269316.10.2008 14:51:12jäi toisen maailmansodan aikana maassamme sotaorvoiksi ja joutui nuoresta pitäen kantamaan Sodan seurauksista kärsivistä ryhmistä sotaorvot ovat ainoa ryhmä, joka on jäänyt vaille STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi16.10.2008 14:51:12pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
TAA 975/2007 vp7347765.5.2008 15:51:21jäi toisen maailmansodan aikana maassamme sotaorvoiksi ja joutui nuoresta pitäen kantamaan Sodan seurauksista kärsivistä ryhmistä sotaorvot ovat ainoa ryhmä, joka on jäänyt vaille STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi5.5.2008 15:51:21pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
TAA 1016/2009 vp73493420.10.2009 11:32:54jäi toisen maailmansodan aikana maassamme sotaorvoiksi ja joutui nuoresta pitäen kantamaan Sodan seurauksista kärsivistä ryhmistä sotaorvot ovat ainoa ryhmä, joka on jäänyt vaille STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi20.10.2009 11:32:54pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
TAA 1047/2010 vp73620913.10.2010 17:48:20jäi toisen maailmansodan aikana maassamme sotaorvoiksi ja joutui nuoresta pitäen kantamaan Sodan seurauksista kärsivistä ryhmistä ikääntyvät sotaorvot ovat ainoa ryhmä, joka on STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi13.10.2010 17:48:20pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KK 833/2008 vp6839343.12.2008 15:26:07Sotaleskien määrä oli n. 30 000 ja noin 55 000 lasta jäi sotaorvoksi Moni sotaorpo on vasta aikuisena ryhtynyt ihmettelemään, miksi sotaorvot on sysätty syrjään, vaikka he STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.12.2008 15:26:07pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KKV 229/2018 vp88856428.6.2018 14:16:23Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 229/2018 vp Vastaus kirjalliseen kysymykseen ryhmiä ovat esimerkiksi lotat, sotaorvot, sotalapset, kotirintaman naiset, työvelvolliset STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi28.6.2018 14:16:23pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KK 995/2006 vp68084116.2.2007 11:30:51Sotaleskiä sotavuosina oli lähes 30 000, ja noin 50 000 lasta jäi sotaorvoksi Viime vuosina sotaorvot ovat alkaneet kokoontua ja tehdä tekemättä jäänyttä surutyötä nyt STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi16.2.2007 11:30:51pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js