​​

​​​Oppimat​eriaalit

​Eduskunta tukee koulujen ja oppilaitosten demokratiakasvatusta sekä yhteiskuntaopin ja historian opetusta tarjoamalla materiaaleja oppitunneille ja opetuksen suunnitteluun. 

Hyödynnä esitteitä, tietopaketteja ja videoita eduskunnan toiminnasta. Tutustu myös muihin eduskunnan tuottamiin aineistoihin. Voit myös varata opastetun kierroksen tai etävierailun.

​​​Es​itteet​

​Eduskunnan esitteistä löydät tietoa muun muassa eduskunnan toiminnasta, eduskunnan historiasta ja itsenäisyyden alkuvaiheista, eduskunnan roolista EU-asioiden käsittelyssä, sekä Eduskuntatalosta ja Eduskunnan kirjastosta.

Perustietoa eduskunnan toiminnasta
Suomen eduskunta (pdf) ​​

Perustietoa eduskunnan toiminnasta selkosuomella
Suomen eduskunta (selkoesite, pdf) 

Tietoa eduskunnasta pienemmille oppijoille
Lasten eduskunta (pdf) 

Tietoa eduskunnan kiinteistöistä ja esillä olevasta taiteesta
Eduskunnan talot ja taide (pdf) 
Eduskunnan kirjasto (pdf) 

Tietoa eduskunnan roolista EU-asioiden käsittelyssä
Eduskunta ja EU (pdf) 

Tietoa eduskunnan historiasta ja itsenäisyyden alkuvaiheista
Itsenäisyys ja demokratia (pdf) 
Kansanvallan pitkä tie (pdf) ​​​​

​​​Tiet​opaketit​

Eduskunnan kirjaston kokoamista tietopaketeista löydät tietoa tiiviissä muodossa muun muassa ajankohtaisista aiheista, lakihankkeista, EU:sta ja eduskunnan historiasta.

Yhteiskuntaopin oppitunteja varten voit tutustua esimerkiksi Kansalaisvaikuttamisen tietopakettiin ja Eduskuntavaalit-tietopakettiin.

Historian tunneille saat lisämateriaalia esimerkiksi Eduskunta ja itsenäistyminen 1917 -tietopaketista​.

Lakihank​ke​iden tietopaketit 

Lakihankkeiden-tietopaketeteista saat tietoa keskeisistä lainsäädäntöhankkeista. Tietopakettien avulla voit seurata lakihankkeiden taustaa ja etenemistä.

Historia-tietop​aketit

Historia-tietopaketteihin on koottu tietoa Suomen poliittisen historian tapahtumista ja eduskunnan toiminnasta historian avainkohdissa.

Kansalaisvaikuttamisen tietopaketti​

Kansalaisvaikuttamisen tietopaketti​ kertoo vaikuttamisen tavoista. ​Kansalaisvaikuttamisen tavoitteena on mm. lainsäädännön ja käytäntöjen muuttaminen. 

Eduskuntavaalit-tietopaketti 

Eduskuntavaalit-tietopaketti​ vastaa kysymykseen, mistä eduskuntavaaleissa on kyse. Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2023.​​​​

​​​Vid​eot​

​Eduskunnan täysistuntojen suorat lähetykset ovat katsottavissa verkkolähetyspalvelusta. Palvelusta löydät myös tallenteina muun muassa täysistunnot, tiedotustilaisuudet ja valiokuntien kuulemiset. Tutustu eduskunnan verkkolähetyspalveluun.

Eduskunnan Youtube-kanavalle on koottu runsaasti Eduskunnan toimintaa ja historiaa käsitteleviä videoita.

Historian opetukseen sopii esimerkiksi Suomen edustuksellisen kansanvallan kehittymistä kuvaava Demokratian polku -videosarja. Videosarja koostuu 14:sta 3–5 minuutin mittaisesta lyhytelokuvasta. Videoiden aiheina ovat muun muassa Porvoon valtiopäivät 1809, Eduskuntatalo ja Talvisodassa evakuoitu eduskunta.

Yhteiskuntaopin opetuksessa voit hyödyntää piirrosvideoita, jotka käsittelevät lainsäädäntöä, valiokuntia ja eduskuntaryhmiä. Videot on tehty yhteistyössä Tussitaikureiden kanssa.

​​Muita ain​eis​toja​ 

Näin ​lakeja tehdään Suomessa

Näin lakeja tehdään Suomessa
Eduskunnan tärkein tehtävä on säätää lakeja. ​Lain ​tekemisessä on monta eri vaihetta. Klikkaa aineisto auki vaihe vaiheelta ja katso, miten laki syntyy. Aineisto sopii käytettäväksi yhdessä yllä olevan Lainsäädännön kiemuroita –​ miten laki syntyy? -videon kanssa.

Suomen valtiopolitiikan pitkä kaa​ri

​​Suomen valtiopolitiikan pitkä kaari -verkkoteoksessa tarkastellaan maamme historiallisia vaiheita, tasavallan vaikeaa alkua sisällissodan jakaessa kansakuntaa, parlamentarismin kasvukipuja seuraavilla vuosikymmenillä, selviytymistä sota-ajoista ja paluuta arkeen, nykyisten valtasuhteiden muutosten taustaa sekä viriävää arvokeskustelua ja varautumista tulevaisuuden haasteisiin. Verkkoteos perustuu Pekka Hallbergin ja Tuomo Martikaisen kirjoittamaan kirjaan.​

​Vierailulle eduskuntaan 

Tule opastetulle kierrokselle Eduskuntataloon​ 
​Opastettu kierros kestää 45 minuuttia ja sen aikana ryhmäsi tutustuu Eduskuntataloon ja eduskunnan toimintaan.

Varaa etävierailu eduskuntaan

Etävierailu eduskuntaan kestää noin 45 minuuttia ja se toteutetaan Teams-yhteyden välityksellä. Etäopastus käsittelee eduskunnan toimintaa, erityisesti lainsäädännön prosessin perusteita ja kansanedustajien työtä. 

Tee virtuaalikierros Eduskuntatalossa​

Eduskuntataloon on mahdollista tutustua virtuaalisen 3D-kierroksen avulla. Eduskuntatalon virtuaalinen 3D-kierros tapahtuu omatoimisesti. 3D-kierroksella pääsee tutustumaan muun muassa täysistuntosaliin, valtiosaliin, kahvilaan ja yleisölehtereille.

​​Nuorten parlamentti​

Nuorten parlamentti​​ on tarkoitettu vain kouluille. Toimintaan osallistuvat peruskoulun päättöluokkien oppilaat ja usein toiminta tapahtuu koulujen parlamenttikerhoissa. Kerhotyöskentely huipentuu kerran kahdessa vuodessa eduskunnassa pidettävään Nuorten parlamentin täysistuntoon.

Parlamenttikerhoissa tutustutaan demokratian avainkysymyksiin, ajankohtaisiin teemoihin sekä siihen, miten nuoret voivat vaikuttaa ja osallistua. Kerholaiset pureutuvat myös eduskunnan toimintaan ja politiikkaan. Lainsäätäjille puolestaan Nuorten parlamentti tarjoaa mahdollisuuden kuulla nuoria.

Nuorten eduskunta -sivustolta löydät kootusti nuorille suunnattua tietoa eduskunnasta ja sen toiminnasta.​

​​​​ Muiden tahojen aineistoja ja palveluita​

Parlamenttikierros

Parlamenttikierro​s – kokemustietoa kansanvallasta. Pyydä entinen kansanedustaja vierailulle. Yli 90 entistä kansanedustajaa eri puolilta Suomea ovat valmiit vierailemaan kouluissa ja oppilaitoksissa ja osallistumaan koulujen demokratiakasvatukseen. Parlamenttikierrokset toteuttaa Veteraanikansanedustajat ry.

​Valiokuntas​imulaatio

Toteuta oppilaiden kanssa valiokuntasimulaatio. Valiokuntasimulaatio on yläkoululaisille suunnattu toiminnallinen, oppilaita osallistava ja oppiainerajat ylittävä demokratiakasvatuksen simulaatiomalli, jossa oppilaat harjoittelevat "kansanedustajana" toimimista. Simulaation ovat suunnitelleet Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Marja-Riitta Takala. 

DIGIDEMO 

DIGIDEMO on digitaalinen oppimisympäristö, joka yhdistää lukion uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen osa-alueet Euroopan neuvoston demokratiakompetensseihin. Oppimisympäristökokonaisuus jakaantuu viiteen erilliseen episodiin, joista kukin käsittelee yhtä lukion laaja-alaista osaamisaluetta. ​​DIGIDEMO-hankkeen Episodi 3 Eduskunta​ käsittelee eduskuntaa. Eduskunta-episodiin voi tutustua hankkeen kotisivuilla. ​​Lisätietoja DIGIDEMO-hankkeesta ja sen toteuttajista.

​​Nuorten Suomen Ed​​uskuntavaalit 2023 -peli

​Nuorten Suomi on kehittänyt Seppo.io-oppimisalustalle eduskuntavaaliteemaisen pelin, jonka tarkoituksena on tarjota tietoa eduskuntavaaleista, niihin liittyvistä käytännöistä sekä äänestysprosessista. Peli on suunnattu toisen asteen opiskelijoille, nuorille työpajoissa sekä äänestysikäisille nuorille ja nuorille aikuisille. Peli on pelattavissa aikavälillä 17.​–31.3.2023. Peliä pääsee pelaamaan Nuorten Suomen nettisivuilla​.​​​​