Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

​​​​​​​​​Eduskunta on sitoutunut tekemään digipalvelunsa saavutettavaksi, kuten laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019​ määrää.​ Tämä​ seloste koskee PARLEU2019-sivustoa (eduskunta.fi/parleu2019) ja se on laadittu 25.8.2020. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut kolmas osapuoli.

​Vaatimustenmukaisuustilanne

Palvelu on arkisto, joka tarkoittaa, että sen sisältöä ei tarvita aktiivisiin hallintoprosesseihin, eikä sitä päivitetä tai muokata 23.09.2020 jälkeen. Palvelu tullaan poistamaan käytöstä maaliskuun 2021 jälkeen.​​

​​Ei-saavutettava sisältö​

Hakasulkeissa kerrotaan mitä WCAG 2.1 onnistumiskriteeriä tai -kriteereitä mainittu kohta
rikkoo.

Yleinen

 • Sivuston kieleksi on kaikilla sivuilla ilmoitettu suomi, myös englannin- ja ranskankielisillä sivuilla [3.1.1. Sivun kieli].
 • Oletuskohdistustyylit on kumottu kaikilla elementeillä. Joillakin elementeillä on vaihtoehtoisia kohdistustyylejä, mutta ne eivät ole riittävän näkyviä. Suurimmalla osalla elementeistä ei ole lainkaan kohdistustyylejä [2.4.7. Näkyvä kohdistus].
 • Ainoat käytetyt ARIA-maamerkit ovat navigointielementtejä [1.3.1. Informaatio ja suhteet].
 • Etualan (tekstin tai ikonien) ja taustan välinen kontrasti ei ole riittävä monille elementeille, mukaan lukien useimmat linkit [1.4.3. Kontrasti (minimi)].
 • Suurin osa linkeistä, joiden ympärillä on ei-linkitettyä tekstiä, on erotettu tekstistä pelkällä värisävyllä [1.4.1. Värin käyttö].
 • Monilla kuva-, logo- ja ikonilinkeillä ei ole tekstisisältöä. Tällaisia linkkejä ovat sosiaalisen median sekä muut ylävalikossa ja alatunnisteessa esiintyvät linkit [1.1.1. Ei-tekstuaalinen sisältö, 2.4.4. Linkin tarkoitus (kontekstissa)].
 • Linkit, jotka avautuvat uuteen ikkunaan, eivät varoita siitä käyttäjiä [2.4.4. Linkin tarkoitus (kontekstissa)].
 • Jotkut linkeistä eivät näytä linkeiltä, kun taas jotkut tekstit, jotka eivät ole linkkejä, näyttävät linkeiltä [3.2.4. Johdonmukainen merkitseminen].
 • Käden näköistä osoitinta käytetään painike-elementeissä, vaikka se kuuluu varata linkeille [3.2.4. Johdonmukainen merkitseminen].
 • Otsikkoelementtien tarpeeton ja vääränlainen käyttö (etenkin kuin otsikot ovat linkkien sisällä) aiheuttaa ruudunlukijoissa informaatiomelua ja kaksoisilmoituksia [1.3.1. Informaatio ja suhteet, 2.4.4. Linkin tarkoitus (kontekstissa), 2.4.6. Otsikot ja nimilaput].
 • Tiettyjen HTML-elementtien (kuten rivinvaihdot), attribuuttien (kuten aria-labelledby) ja entiteettien (kuten nollaväliset välilyönnit) tarpeeton käyttö johtaa ruudunlukijoiden häiritseviin ilmoituksiin [1.3.1. Informaatio ja suhteet, 2.4.6. Otsikot ja nimilaput].
 • Joillakin upotetuilla kehyksillä ei ole otsikoita [4.1.2. Nimi, rooli, arvo].
​​​​​Ylävalikot

 • ​​​​​Saavutettavuuslinkit, jotka ilmestyvät kohdistuksella, ovat aina englanniksi, myös sivuston suomen- ja ranskankielisillä versioilla [2.4.4. Linkin tarkoitus (kontekstissa), 3.1.2. Osien kieli].
 • Kun "Hyppää pääsisältöön" -linkki aktivoidaan kohdistus siirretään tyhjään linkkiin. Ruudunlukijat ilmoittavat tästä omituisella tavalla [2.4.4. Linkin tarkoitus (kontekstissa)]. Muutoin ohituslinkki toimii oikein.
 • Navigointi-maamerkki on epäjohdonmukainen. Se sisältää vain ylimmän tason sivut laajalla (työpöytä) asettelulla, mutta kapealla (mobiili) asettelulla se sisältää myös kielenvaihtimen ja sosiaalisen median linkit [3.2.3. Johdonmukainen navigointi].
 • Kapealla (mobiili) asettelulla navigointivalikon näkyvyyttä ohjataan painikkeella. Tällä painikkeella on toistuvia tietoja, esimerkiksi "Avaa navigointi, navigointi, laajennettu" [1.3.1. Informaatio ja suhteet, 2.4.6. Otsikot ja nimilaput, 3.3.2. Nimilaput tai ohjeet].
 • Kielenvaihdin on aina englanniksi, myös sivuston suomen- ja ranskankielisillä versioilla [2.4.4. Linkin tarkoitus (kontekstissa), 3.1.2. Osien kieli].
 • Kielenvaihtimen kielet on lueteltu koodilla, eikä koko nimellä (suomi, englanti, ranska) [2.4.4. Linkin tarkoitus (kontekstissa)].
Alatunniste

 • PARLEU2019-logolla on mitäänsanomaton tekstivastine [1.1.1. Ei-tekstuaalinen sisältö].

​Etusivu

 • Ylimmän tason otsikko on "Etusivun" sijaan esitellyn artikkelin otsikko [1.3.1. Informaatio ja suhteet, 2.4.6. Otsikot ja nimilaput].
 • Upotettu Flickr-galleria ei näppäimistöllä saavutettava [2.1.1. Näppäimistö, 2.1.3. Näppäimistö (ei poikkeuksia)].
 • Upotettu Flickr-galleria on huonosti saavutettava ruudunlukijalla. Ruudunlukija ilmoittaa yli sata kuvaa kulkiessaan ensin pikkukuvien yli. Monilla kuvista on identtiset tekstivastineet, vaikka niillä on erilliset kuvatekstit aina, kun ne näytetään esiteltynä kuvana. Galleriaa ei myöskään voi ohittaa käytettäessä pikanäppäimiä lukemisosoittimen siirtämiseen [1.1.1. Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.3.2. Merkitykseen vaikuttava järjestys, 2.4.1. Ohita lohkot].
 • Upotettua Flickr kuvagalleriaa ei voi käyttää suurella suurennuksella, koska sen käyttöliittymäelementit piiloutuvat tai ovat päällekkäin [1.4.10. Responsiivisuus].

Tapahtumat-sivu

 • Laajalla (työpöytä) asettelulla tapahtumat esitetään taulukkomuodossa, vaikka ​kyseessä ei oikeasti ole HTML-taulukko [1.3.1. Informaatio ja suhteet].

​Palaute ja yhteystiedot

​Sinulla on oikeus pyytää vaihtoehtoisia versioita sisällöstä, joka ei ole saavutettava. Voit pyytää vaihtoehtoisia versioita tai kysyä meiltä palvelun saavutettavuudesta palautelomakkeen kautta. Vastaamme palautteisiin ja kysymyksiin 14 vuorokauden kuluessa. Siinä tapauksessa, että emme pysty ratkaisemaan asiaa kahden viikon sisällä, otamme sinuun yhteyttä. Voimme ilmoituksesta jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla.

​Täytäntöönpano

Mikäli pyyntöäsi ei vahvisteta tai käsitellä vaaditussa määräajassa, sinulla on oikeus tehdä
valitus toimivaltaiselle viranomaiselle:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Sivusto: saavutettavuusvaatimukset.fi
Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi
Puhelin: +358 (0) 295 016 000