Skip Ribbon Commands
Skip to main content

COSAC-puheenjohtajien kokous

21.7.–22.7.2019

COSAC-puheenjohtajien kokous

COSAC-puheenjohtajien kokoukseen osallistuvat kansallisten parlamenttien EU-valiokuntien puheenjohtajat ja Euroopan parlamentin edustajat. COSAC:in tarkoituksena on vahvistaa kansallisten parlamenttien panosta EU-asioiden käsittelyssä.

Suomen EU-puheenjohtajakauden yleinen teema on ”puheesta päätöksiin”. Puheenjohtajamaan toiveena on, että europarlamenttivaalien ja uuden komission nimityksen välisen institutionaalisen siirtymäkauden aikana voitaisiin etsiä keinoja edistää ratkaisemattomiksi jääneitä, kiistanalaisia kysymyksiä.

​COSAC-puheenjohtajien kokouksen tärkein, monivuotista rahoituskehystä käsittelevä keskustelu käydään tässä hengessä. Ranskan entinen ministeri ja europarlamentaarikko Alain Lamassoure alustaa keskustelun. Tämän jälkeen kokouksen osallistujat voivat esittää näkemyksiään yhteisen sävelen ja kaikkia jäsenmaita tyydyttävän rahoituskehyksen löytämiseksi.

Alustajat

Tytti Tuppurainen, eurooppaministeri

Alain Lamassoure, entinen Euroopan parlamentin jäsen ja Ranskan ministeri (CV ranskaksi)

Sunnuntai, 21. heinäkuuta

17.15–18.15 Puheenjohtajuustroikan tapaaminen


Maanantai, 22. heinäkuuta

9.00-9.15 Kokouksen avaus

Tervetulosanat, Tuula Haatainen, eduskunnan 1. varapuhemies

Avauspuheenvuoro, Satu Hassi, suuren valiokunnan puheenjohtaja

COSAC-puheenjohtajien kokouksen asialistan hyväksyminen

9.15–9.45 Menettelytapakysymykset ja sekalaiset asiat

COSAC:in puheenjohtajuustroikan tapaamisen tulokset

LXII COSAC -kokouksen asialistaluonnos

32. COSAC:in puolivuotisraportin pääpiirteiden esittely

COSAC-sihteeristön pysyvän jäsenen nimittäminen ja yhteisrahoitus vuosille 2020–2021

Puheenjohtajan saamat kirjeet

Menettelytapakysymykset

Keskustelu

9.45–10.30 Istunto 1: Suomen EU-puheenjohtajuuden teemojen esittely

Alustaja: Tytti Tuppurainen, eurooppaministeri

Keskustelu

10.30–11.15 Ryhmäkuva ja kahvitauko

11.15–12.55 Istunto 2: Millainen budjetti eurooppalaisille politiikoille?

Alustaja: Alain Lamassoure, entinen Euroopan parlamentin jäsen ja Ranskan ministeri (CV ranskaksi)

Keskustelu

12.55–13.00 Puheenjohtajan päätössanat

Pikkuparlamentti

Arkadiankatu 3, Helsinki