Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Europolin parlamentaarisen valvontaryhmän kokous (JPSG)

23.9.–24.9.2019

Europolin parlamentaarisen valvontaryhmän kokous (JPSG)

Europolin parlamentaarinen valvonta perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklaan, jonka mukaan Europolin toimintaa valvoo Euroopan parlamentti yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa.
Europolin parlamentaarisesta valvontaelimestä (Joint Parliamentary Scrutiny Group, JPSG) säädetään Europolia koskevan neuvoston ja parlamentin asetuksen (EU) 2016/794 (Europol-asetus) 51 artiklassa. JPSG:ssä ovat edustettuina jäsenmaiden kansalliset parlamentit sekä Euroopan parlamentti. JPSG vastaa Europolin toimien poliittisesta valvonnasta, mukaan lukien vaikutukset perusoikeuksiin ja -vapauksiin. Suomen puheenjohtajuuskaudella järjestettävä kokous on järjestyksessään viides.


Europolin parlamentaarisen valvontaryhmän kokouksen (JPSG, 23.24.9.2019) media-akkreditoinneista vastaa Euroopan parlamentti. Lisätietoa ja ohjeet akkreditoitumiseen.

Rue Wiertz 60, B-1047 Bryssel, Belgia