Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Europolin parlamentaarisen valvontaryhmän kokous (JPSG)

23.9.–24.9.2019

Europolin parlamentaarisen valvontaryhmän kokous (JPSG)

Europolin parlamentaarinen valvonta perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklaan, jonka mukaan Europolin toimintaa valvoo Euroopan parlamentti yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa.
Europolin parlamentaarisesta valvontaelimestä (Joint Parliamentary Scrutiny Group, JPSG) säädetään Europolia koskevan neuvoston ja parlamentin asetuksen (EU) 2016/794 (Europol-asetus) 51 artiklassa. JPSG:ssä ovat edustettuina jäsenmaiden kansalliset parlamentit sekä Euroopan parlamentti. JPSG vastaa Europolin toimien poliittisesta valvonnasta, mukaan lukien vaikutukset perusoikeuksiin ja -vapauksiin. Suomen puheenjohtajuuskaudella järjestettävä kokous on järjestyksessään viides.

Kokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa IPEX:in ja Euroopan parlamentin LIBE-valiokunnan sivuilta.

Videot

Tallenne keskustelusta, maanantai 23.9.

Tallenne keskustelusta, tiistai 24.9. 

(linkit johtavat Euroopan parlamentin sivustolle)

​Monday, 23 September (huom. ajat Keski-Euroopan aikaa)

14.00 - 14.30 - Adoption of the agenda and opening remarks 

- Mr Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Co-Chair of the JPSG and Head of the delegation of the European Parliament to the JPSG

- Ms Mari-Leena TALVITIE, Co-Chair of the JPSG and Head of delegation of the Finnish Parliament to the JPSG

14.30 - 15.30 - Reporting on Europol activities March - September 2019 and Europol Draft Multiannual Programming Document 2020-2022

- Presentation by Ms Catherine DE BOLLE, Europol Executive Director

- Presentation of written contributions submitted by delegations (deadline for submission: 4 September 2019)

- Exchange of views

15.30 - 16.15 - Reporting by the Europol Management Board on activities March - September 2019 with a special focus on the functions listed in article 11 of the Europol Regulation (regulation (EU) 2016/794)

- Presentation by Mr Andrei LINTA, Chairperson of the Europol Management Board

- Report by Ms Oana FLOREA, Head of the delegation of the Romanian Parliament to the JPSG, former JPSG Co-Chair

- Exchange of views

16.15 - 16.45 - Coffee Break

16.45 - 17.30 - JPSG Rules of Procedure - 1st part

- Presentation by the delegations of the tabled amendments

- Exchange of views

17.30 - 18.30 - Reporting back by the European Data Protection Supervisor and the Europol Cooperation Board

- Report by Mr Wojciech WIEWIÓROWSKI, Assistant Supervisor to the European Data Protection Supervisor

- Report by Professor Francois PELLEGRINI, Chair of the Europol Cooperation Board

- Exchange of views

Tuesday, 24 September 2019

9.00 - 9.45 - Keynote speech 

- Ms Maria OHISALO, Minister of Interior of Finland

- Exchange of views

9.45 - 10.30 - Europol's information management priorities in 2019

- Presentation by Mr Luis DE EUSEBIO RAMOS, Deputy Executive Director of Europol for Capabilities

- Presentation by Mr Anssi KANGAS, Chief Superintendent, the National Police Board of Finland of the UMF3+ Project

- Exchange of views

10.30 - 10.45 - Coffee Break

10.45 - 11.45 - JPSG Rules of Procedure - 2nd part

- Continuation of the exchange of views

- Possible adoption of the revised JPSG Rules of Procedure

11.45 - 12.15 - Designation of the JPSG representative to the meetings of the Europol Management Board

- Exchange of views

- Decision on the JPSG representative

12.15 - 12.30 - Closing remarks by JPSG Co-Chairs

- Mr Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Co-Chair of the JPSG and Head of the delegation of the European Parliament to the JPSG

- Ms Mari-Leena TALVITIE, Co-Chair of the JPSG and Head of delegation of the Finnish Parliament to the JPSG

Rue Wiertz 60, B-1047 Bryssel, Belgia