Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ilmastonmuutoskonferenssi

6.10.–7.10.2019

Ilmastonmuutoskonferenssi

Ilmastonmuutoskonferenssissa keskustellaan EU:n ilmastostrategioista ja -tavoitteista sekä siitä, mitä konkreettisia toimia tilanne vaatii.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC kuvaili Global Warming of 1.5 °C -raportissaan, kuinka on välttämätöntä ja suorastaan elintärkeää pitää maapallon lämpötilan nousu alle 1,5 asteessa. Vaikuttaa ilmeiseltä, että kansallisesti määritellyt päästösitoumukset (NDC) eivät riitä rajoittamaan ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen.

Helsingin ilmastonmuutoskonferenssissa käydään avointa poliittista keskustelua EU:n ilmastotavoitteista ja EU:n päästövähennystavoitteiden korottamisesta 40 prosentista 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämä toivottavasti johtaa tulevaisuudessa konkreettisiin toimiin Euroopassa.

Keskustelua alustamassa on eurooppalaisia sijoittajia ja talousmaailman edustajia. Valtuuskunnat voivat alustusten pohjalta pohtia eri lieventämis- ja sopeuttamisvaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta sekä sitä, millaisia olosuhteita täytyisi luoda, jotta olisi mahdollista vahvistaa ja panna täytäntöön koko järjestelmää koskevia muutoksia. Kokonaisvaltaiset systeemiset muutokset voisivat samalla toimia uuden kestävän talouskasvun aikakauden perustana. 

Pikkuparlamentti

Arkadiankatu 3, Helsinki