Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ilmastonmuutoskonferenssi

6.10.–7.10.2019

Ilmastonmuutoskonferenssi

Ilmastonmuutoskonferenssissa keskustellaan EU:n ilmastostrategioista ja -tavoitteista sekä siitä, mitä konkreettisia toimia tilanne vaatii.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC kuvaili Global Warming of 1.5 °C -raportissaan, kuinka on välttämätöntä ja suorastaan elintärkeää pitää maapallon lämpötilan nousu alle 1,5 asteessa. Vaikuttaa ilmeiseltä, että kansallisesti määritellyt päästösitoumukset (NDC) eivät riitä rajoittamaan ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen.

Helsingin ilmastonmuutoskonferenssissa käydään avointa poliittista keskustelua EU:n ilmastotavoitteista ja EU:n päästövähennystavoitteiden korottamisesta 40 prosentista 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämä toivottavasti johtaa tulevaisuudessa konkreettisiin toimiin Euroopassa.

Keskustelua alustamassa on eurooppalaisia sijoittajia ja talousmaailman edustajia. Valtuuskunnat voivat alustusten pohjalta pohtia eri lieventämis- ja sopeuttamisvaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta sekä sitä, millaisia olosuhteita täytyisi luoda, jotta olisi mahdollista vahvistaa ja panna täytäntöön koko järjestelmää koskevia muutoksia. Kokonaisvaltaiset systeemiset muutokset voisivat samalla toimia uuden kestävän talouskasvun aikakauden perustana. 

Videotallenteet

Istunto 1 (alkuperäisääni)

Istunto 2 (alkuperäisääni)

(Draft 4.10.2019)

Monday, 7 October 2019 

8:30 Opening Session

Welcome address by Ms Tuula Haatainen, Deputy Speaker of the Parliament 

Opening of the meeting by Mr Hannu Hoskonen, Chair of the Environment Committee and Ms Satu Hassi, Chair of the Grand Committee 

8:50 – 9:45 Session I: Strategies for Carbon Neutral Future - Necessity to speed up emission reductions by 2030 

Chair of the session: Ms Satu Hassi, Chair of the Grand Committee 

Presentations:
Status of climate and disasters; need to mitigate and adapt
Mr Petteri Taalas, Secretary-General, World Meteorological Organization 

Pathways to limiting global warming below 1.5-2°C
Dr Gunnar Luderer, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) 

Cost-efficient low-carbon pathways to 2030 and 2050
Mr Oras Tynkkynen, The Finnish Innovation Fund Sitra 

9:45 – 11:00 Exchange of views – Strengthening of Nationally Determined Contributions (NDCs) and the EU target for 2030 

11:00 – 11:45 Family photo and Coffee break 

11:45 – 12:45 Session II: Climate-Smart Finance Sector 

Chair of the session: Ms Satu Hassi, Chair of the Grand Committee

Presentations:
Sustainable Finance Market; the role of investors
Mr Steve Waygood, Chief Responsible Investment Officer, Aviva Investors

Innovative Green Finance: Climate Bonds Initiative
Mr Sean Kidney, CEO, Climate Bonds Initiative 

Cap-and-trade regulations creating economic opportunities for clean technologies and building national and international partnerships
Mr Richard Corey, Executive officer, California Air Resources Board 

12:45 – 13:45 Exchange of views

13:45 – 14:00 Closing remarks

Pikkuparlamentti

Arkadiankatu 3, Helsinki