Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Parlamentaarinen turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden kokous

8.9.–9.9.2019

Parlamentaarinen turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden kokous

Parlamentaarisessa turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden kokouksessa käydään keskustelua Euroopan turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan nykytilasta sekä tulevaisuudesta.

Suomen ensimmäisellä Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuskaudella 20 vuotta sitten hyväksyttiin Tampereen ohjelma. Sen tavoitteisiin on kuulunut yhtenäisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän toteuttaminen. Kuluneiden vuosien aikana tavoitteen toteuttamiseksi on hyväksytty pääosin unionilainsäädäntöä direktiivien muodossa. Jäsenmaissa sovellettavat normit ja käytännöt poikkeavat kuitenkin yhä liiallisesti toisistaan.

Vuodesta 2015 lähtien on Eurooppaan Välimeren yli Afrikasta ja myös Lähi-Idästä suuntautunut lisääntynyt maahanmuuttopaine. Komissio on syntyneessä tilanteessa antanut kiireelliset lainsäädäntöehdotuksensa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän luomiseksi. Näiden pääasiassa asetusehdotusten käsittely on kuitenkin yhä vuonna 2019 kesken.

Onkin tarpeen kokoontua parlamentaarisella tasolla keskustelemaan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan nykytilasta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä. Yhtenäisen eurooppalaisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kehittäminen on olennaisen tärkeää jäsenmaiden ohella koko unionin ja sen tulevaisuuden kannalta. Samalla on tärkeää myös arvioida parlamentaarisella tasolla tulevien vuosikymmenten muuttovirtapaineita ja niihin vaikuttamista.

Pikkuparlamentti

Arkadiankatu 3, Helsinki