Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kansallisten parlamenttien ulko- ja turvallisuuspoliittinen ja turvallisuus- ja puolustuspoliittinen konferenssi (CFSP / CSDP)

4.9.–6.9.2019

Kansallisten parlamenttien ulko- ja turvallisuuspoliittinen ja turvallisuus- ja puolustuspoliittinen konferenssi (CFSP / CSDP)

Konferenssi tarjoaa foorumin kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin väliselle keskustelulle. Väittely ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan teemoista sekä tiedon ja hyvien käytäntöjen keskinäinen vaihto ovat konferenssin keskiössä.

Konferenssi järjestetään kuuden kuukauden välein puheenjohtajamaassa tai Euroopan parlamentissa Brysselissä. Konferenssin työjärjestyksen mukaisesti korkeintaan kuusi jäsentä jokaisesta kansallisesta parlamentista sekä 16 Euroopan parlamentin jäsentä osallistuu tapahtumaan. EU:n ehdokasvaltioiden ja Naton eurooppalaisten jäsenmaiden parlamentit voivat osallistua konferenssiin tarkkailijoina, ja jokaisella maalla voi olla korkeintaan neljä edustajaa.

EU:n maailmanlaajuinen rooli ja puolustus, transatlanttiset suhteet, ilmastonmuutos ja turvallisuus, hybridiuhkat sekä Baltian meren alueen turvallisuushaasteet ovat Helsingin konferenssin pääpuheenaiheita syyskuussa.

Hilton Helsinki Kalastajatorppa

Kalastajatorpantie 1, Helsinki