Skip Ribbon Commands
Skip to main content

EU:n parlamenttien maatalousasioista vastaavien valiokuntien kokous

27.10.–28.10.2019

EU:n parlamenttien maatalousasioista vastaavien valiokuntien kokous

EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan keskittyvässä kokouksessa käsitellään unionin maataloustavoitteita vuodesta 2020 eteenpäin sekä ilmastonmuutoksen ja maatalouden välistä suhdetta.


​Eduskunta järjestää EU:n parlamenttien maatalousasioista vastaavien valiokuntien kokouksen maanantaina 28. lokakuuta 2019 Helsingissä. Kokouksen asioita käsitellään Suomen puheenjohtajuuskauden ”Puheista päätöksiin” -teeman hengessä.

Konferenssissa on kaksi pääteemaa. Ensimmäinen teema käsittelee Euroopan komission ehdotuksia EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoden 2020 jälkeen. Ehdotusten tavoitteena on saada maatalouspolitiikka reagoimaan paremmin nykyisiin ja tuleviin muutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja sukupolven vaihdokseen. Samalla tulisi jatkaa Euroopan maanviljelijöiden tukemista sekä kestävää ja kilpailukykyistä maatalouspolitiikkaa.

Kokouksen toinen teema on ilmastonmuutos maatalouspolitiikan elementtinä. Kokouksen osallistujien toivotaan saavan uusia näkökulmia ilmastonmuutoksen vaikutuksista maailmanlaajuisen elintarviketurvan kannalta.

Videotallenteet

Istunto 1 (alkuperäisääni)

Istunto 2 (alkuperäisääni)

​(ohjelma, 28.10.2019, englanti)

Maanantai, 28. lokakuuta

8.30 Opening Session 

Opening of the Conference: Mr Matti Vanhanen, Speaker of the Parliament of Finland
Welcome address by Ms Anne Kalmari, Chair of the Agricultural and Forestry Committee 

8.45 – 9.45 Session I: CAP2020

Chair: Ms Anne Kalmari, Chair of the Agricultural and Forestry Committee 

Speakers: 

Mr Jerzy Plewa, Director General of DG Agriculture and Rural Development, European Commission
Mr Jari Partanen, State Secretary, Ministry of Agriculture and Forestry of Finland 
Mr Francisco Guerreiro, Vice Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development, European Parliament
Mr Pekka Pesonen, Secretary General of the COPA 

9.45 – 11.15 Exchange of views 

11.15 – 11.45 Family photo and Coffee break 

11.45 – 12.15 Session II: Climate Change

Chair: Ms Anne Kalmari, Chair of the Agricultural and Forestry Committee

Climate Change and Agricultural Policy
Mr Jussi Lankoski, Policy Analyst of the OECD 

Climate Change and Food Security
Mr René Castro-Salazar, Assistant Director-General of the FAO 

12.15 – 13.45 Exchange of views 

13.45 – 14.00 Closing remarks

Pikkuparlamentti

Arkadiankatu 3, Helsinki