Skip Ribbon Commands
Skip to main content

EU:n parlamenttien maatalousasioista vastaavien valiokuntien kokous

27.10.–28.10.2019

EU:n parlamenttien maatalousasioista vastaavien valiokuntien kokous

EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan keskittyvässä kokouksessa käsitellään unionin maataloustavoitteita vuodesta 2020 eteenpäin sekä ilmastonmuutoksen ja maatalouden välistä suhdetta.


​Eduskunta järjestää EU:n parlamenttien maatalousasioista vastaavien valiokuntien kokouksen maanantaina 28. lokakuuta 2019 Helsingissä. Kokouksen asioita käsitellään Suomen puheenjohtajuuskauden ”Puheista päätöksiin” -teeman hengessä.

Konferenssissa on kaksi pääteemaa. Ensimmäinen teema käsittelee Euroopan komission ehdotuksia EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoden 2020 jälkeen. Ehdotusten tavoitteena on saada maatalouspolitiikka reagoimaan paremmin nykyisiin ja tuleviin muutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja sukupolven vaihdokseen. Samalla tulisi jatkaa Euroopan maanviljelijöiden tukemista sekä kestävää ja kilpailukykyistä maatalouspolitiikkaa.

Kokouksen toinen teema on ilmastonmuutos maatalouspolitiikan elementtinä. Kokouksen osallistujien toivotaan saavan uusia näkökulmia ilmastonmuutoksen vaikutuksista maailmanlaajuisen elintarviketurvan kannalta.

Pikkuparlamentti

Arkadiankatu 3, Helsinki