Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Puhemies Vanhanen muistutti kansallisten parlamenttien merkityksestä EU:n tulevaisuustyölle

27. tammikuuta 2020
-

​Puhemies Vanhanen muistutti kansallisten parlamenttien merkityksestä EU:n tulevaisuustyölle

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen avasi EU:n parlamenttien pääsihteerien kokouksen Helsingissä tänään. Kokous liittyy Suomen vuodenvaihteessa päättyneeseen EU-puheenjohtajakauteen. 

Puhemies Vanhanen osallistui puheenvuorollaan keskusteluun suunnitellusta Euroopan tulevaisuuskonferenssista. Vanhanen viittasi EU:n tulvaisuuskonventtiin vuosituhannen alussa sekä hallitusten välisiin konferensseihin, joiden lopputuloksena syntyi Lissabonin sopimus. Vanhanen osallistui eri rooleissa prosessin kaikkiin vaiheisiin.

Tulevaisuuskonferenssin kannalta tärkeä kysymys on, miten varmistetaan, että kansallisten parlamenttien poliittinen kirjo on kattavasti edustettuna, Vanhanen sanoi. 

Kansallisten parlamenttien omistusoikeus EU:n perussopimuksiin on vahva ja niillä on oltava valmistelutyössä erittäin vahva asema, jos perussopimuksia suunnitellaan muutettavaksi, Vanhanen painotti.

Vanhanen kiinnitti huomiota myös tulevaisuuskonferenssin työn ja sitä seuraavien hallitusten välisten neuvottelujen siteeseen. Tulevaisuuskonventin jälkeen hallitukset ottivat neuvotteluissaan huomioon konventin valmistaman pohjan, mutta lähtivät olennaisissa poliittisissa kysymyksissä neuvottelemaan omista kansallisista kannoistaan käsin, Vanhanen muistutti.

Katso: Videotallenne kokouksesta (Puhemies Vanhasen puheenvuoro alkaa kahden minuutin kohdalla.)