Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Puhemies Vanhanen avasi Helsingin COSAC:in

2. joulukuuta 2019
-

Puhemies Vanhanen avasi Helsingin COSAC:in

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen avasi EU:n jäsenmaiden parlamenttien EU-valiokuntien ja Euroopan parlamentin edustajien konferenssin (COSAC) Helsingissä tänään.

Vanhanen muistutti parlamenttien tärkeästä roolista viitatessaan keskusteluun EU:n tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista, jota komission uusi puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ehdottanut.

”Laaja konferenssi tai konventti kykenee laatimaan laajaan valmisteluun perustuvan ehdotuksen. Kuitenkin valta sekä demokraattinen oikeutus pysyvät niillä, joille kansa on vallan antanut: Euroopan parlamentilla sekä jäsenvaltioiden parlamenteilla, joiden luottamuksen varassa kansalliset hallitukset toimivat.”

Vanhasen mukaan on hyvä, jos myös institutionaaliset kysymykset sisältyvät tulevaisuuskonferenssin agendaan. Toimielinkysymyksiä on kuitenkin hänen mukaansa käsiteltävä varoen ja maltilla. 

Hyviäkin toimielinjärjestelmän muutoksia suunniteltaessa on syytä miettiä, paljonko aikaa ja energiaa EU pystyy sijoittamaan niiden käsittelyyn ilman, että talouden, työllisyyden, ilmaston ja muiden tärkeiden substanssiasioiden hoito kärsii, Vanhanen sanoi.

”Unionin hyväksyttävyys kansalaisten silmissä tulee viime kädessä substanssista eli EU:n tarjoamasta turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja vakaudesta, joita meidän tulee edistää joka päivä. Jos on pakko valita, voimme ehkä sietää epätäydellistä, mutta riittävän hyvää toimielinjärjestelmää, jos tämä tuottaa kansalaisille parhaan lisäarvon.”

COSAC:in istuntoja voi seurata suorana lähetyksenä eduskunnan EU-puheenjohtajuussivustolla parleu2019.fi