Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pääministeri Rinne esitteli Suomen EU-puheenjohtajuusohjelman eduskunnassa

26. kesäkuuta 2019
-
Kuva: Laura Kotila/valtioneuvoston kanslia

Pääministeri Rinne esitteli Suomen EU-puheenjohtajuusohjelman eduskunnassa

 

Keskeinen kauden painopiste on Euroopan unionin globaali ilmastojohtajuus. 

”Se tarkoittaa sitoutumista ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on, että keskeiset elementit tälle suunnitelmalle olisi sovittu Eurooppa-neuvostossa vuoden 2019 loppuun mennessä”, Rinne totesi. 

Ohjelman muut painopisteet ovat

  • yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen 
  • kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni
  • kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen.

Suomi haluaa panostaa myös koulutukseen ja osaamiseen. 

”Korkea osaaminen luo pohjan eurooppalaisten ihmisten menestykselle. Opiskelijavaihtoa ja oppilaitosyhteistyötä on lujitettava. On syytä selvittää verkostomaisesti toimivan eurooppalaisen superyliopiston perustamista ja eurooppalaisen tutkijavaihdon, Super Erasmuksen kehittämistä”, Rinne sanoi. 

Suomen kolmas EU-puheenjohtajakausi alkaa 1. heinäkuuta 2019. Puheenjohtajuus kiertää vakiintuneessa järjestyksessä EU-maiden kesken ja vaihtuu puolen vuoden välein.

Lue lisää: Suomen EU-puheenjohtajuusohjelma sivustolla EU2019.FI