Nästa plenum torsdag kl. 10

I behandling bl.a. regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och värnpliktslagen.

Plenum di​r​ektsän​ds på webben​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Lagändringar för att bemöta hybridpåverkan framskred i plenumhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Lagändringar-för-att-bemöta-hybridpåverkan-framskred-i-plenum.aspxLagändringar för att bemöta hybridpåverkan framskred i plenum05-07-2022 08:00:00
Riksdagen debatterade ändringar i utlänningslagenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-debatterade-andringar-i-utlanningslagen.aspx Riksdagen debatterade ändringar i utlänningslagen27-06-2022 17:00:00
Försvarsutskottet: Viktigt att beredskapslagen identifierar hybridhothttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Forsvarsutskottet-Viktigt-att-beredskapslagen-identifierar-hybridhot.aspxFörsvarsutskottet: Viktigt att beredskapslagen identifierar hybridhot27-06-2022 09:50:00
Riksdagen debatterade klimatpolitikhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-debatterade-klimatpolitik.aspxRiksdagen debatterade klimatpolitik16-06-2022 17:00:00
Georgiens talman besökte riksdagenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Georgiens-talman-besoker-riksdagen.aspxGeorgiens talman besökte riksdagen15-06-2022 12:00:00

​Riksdagsärenden och riksdagsdokument

​​

Riksdagsbehandlingen av statsrådets aktuella redogörelser​​​​

Riksdagen har under våren behandlat statsrådets två redogörelser med anknytning till förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön och det utrikespolitiska läget. Riksdagen beslutade den 17 maj att omfatta statsrådets ståndpunkt att Finland ansöker om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen (North Atlantic Treaty Organisation, Nato). Dessutom förutsätter riksdagen att den får aktuell information om hur behandlingen av medlemskapsansökan framskrider.

Mer om riksdagsbehandlingen av redogörelserna​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

Lagändringar för att bemöta hybridpåverkan framskred i plenumhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Lagändringar-för-att-bemöta-hybridpåverkan-framskred-i-plenum.aspxLagändringar för att bemöta hybridpåverkan framskred i plenum2022-07-05T08:00:00Z
Riksdagen debatterade ändringar i utlänningslagenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-debatterade-andringar-i-utlanningslagen.aspx Riksdagen debatterade ändringar i utlänningslagen2022-06-27T17:00:00Z
Försvarsutskottet: Viktigt att beredskapslagen identifierar hybridhothttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Forsvarsutskottet-Viktigt-att-beredskapslagen-identifierar-hybridhot.aspxFörsvarsutskottet: Viktigt att beredskapslagen identifierar hybridhot2022-06-27T09:50:00Z
Riksdagen debatterade klimatpolitikhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-debatterade-klimatpolitik.aspxRiksdagen debatterade klimatpolitik2022-06-16T17:00:00Z
Georgiens talman besökte riksdagenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Georgiens-talman-besoker-riksdagen.aspxGeorgiens talman besökte riksdagen2022-06-15T12:00:00Z
Ändringen av gränsbevakningslagen i remissdebatthttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Gransbevakningslagen-i-remissdebatt.aspxÄndringen av gränsbevakningslagen i remissdebatt2022-06-14T15:00:00Z
Webbupptagning: Social- och hälsovårdsutskottet hörde sakkunniga om medborgarinitiativet för en mer rättvis translag https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/StV-sakkunniga-medborgarinitiativet-translagen.aspxWebbupptagning: Social- och hälsovårdsutskottet hörde sakkunniga om medborgarinitiativet för en mer rättvis translag 2022-06-14T07:50:00Z
Östersjöregionens framtid i fokus då Östersjöparlamentarikerna samlas i Stockholmhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Ostersjoparlamentarikerna-i-Stockholm-.aspxÖstersjöregionens framtid i fokus då Östersjöparlamentarikerna samlas i Stockholm2022-06-10T11:00:00Z
Litteratur med anknytning till Åland kan lånas på Riksdagsbibliotekethttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/litteratur-med-anknytning-till-aland-kan-lanas-pa-biblioteket.aspxLitteratur med anknytning till Åland kan lånas på Riksdagsbiblioteket2022-06-09T07:20:00Z
Riksdagen debatterade mänskliga rättigheterhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-debatterade-manskliga-rattigheter-.aspxRiksdagen debatterade mänskliga rättigheter2022-06-08T14:00:00Z

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Aktualitetsredogörelser

Mer information om Aktualitetsredogörelsen​.

Riksdagen behandlar under våren statsrådets två redogörelser.​​​​​​​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocess.​​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Mer information on Riksdagens talman

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Mer information om Riksdagsbiblioteket.

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.