Debatten om godkännande​ av beslutet om EU:s egna medel fortsätter

Beslutet ger befogenhet att uppta lån för att finansiera återhämtningsinstrumentet. Plenum direktsänds på​ webben.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Anmälan till Ungdomsparlamentet 2022 har börjat https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Anmalan-till-Ungdomsparlamentet-har-borjat-.aspxAnmälan till Ungdomsparlamentet 2022 har börjat 12-05-2021 10:35:00
Riksdagen debatterade beslutet om EU:s egna medel, debatten fortsätter på onsdaghttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-debatterade-EUs-egna-medel-tisdag.aspxRiksdagen debatterade beslutet om EU:s egna medel, debatten fortsätter på onsdag12-05-2021 06:00:00
Riksdagen förkastade medborgarinitiativet för folkomröstning om EU:s återhämtningspakethttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-forkastade-medborgarinitiativet-om-folkomrostning-.aspxRiksdagen förkastade medborgarinitiativet för folkomröstning om EU:s återhämtningspaket11-05-2021 11:10:00
Talman Vehviläinen deltog i EU-talmanskonferensen på distanshttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Vehvilainen-deltog-i-EUtalmanskonferensen-.aspxTalman Vehviläinen deltog i EU-talmanskonferensen på distans10-05-2021 13:00:00
Beväringar får förhandsrösta i kommunalvalet på garnisonernahttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Bevaringar-forhandsrosta-kommunalvalet-garnisonerna.aspxBeväringar får förhandsrösta i kommunalvalet på garnisonerna07-05-2021 10:30:00
Riksdagen behandlade medborgarinitiativet för en folkomröstning om EU:s stimulanspaket, votering på tisdaghttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-behandlade-medborgarinitiativet-folkomrostning-EUs-stimulanspaket.aspxRiksdagen behandlade medborgarinitiativet för en folkomröstning om EU:s stimulanspaket, votering på tisdag06-05-2021 17:00:00
Kulturutskottet träffade Sveriges kulturutskott på distanshttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Kulturutskottet-traffade-Sveriges-kulturutskott-distans.aspxKulturutskottet träffade Sveriges kulturutskott på distans06-05-2021 13:00:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

Anmälan till Ungdomsparlamentet 2022 har börjat https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Anmalan-till-Ungdomsparlamentet-har-borjat-.aspxAnmälan till Ungdomsparlamentet 2022 har börjat 2021-05-12T10:35:00Z
Riksdagen debatterade beslutet om EU:s egna medel, debatten fortsätter på onsdaghttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-debatterade-EUs-egna-medel-tisdag.aspxRiksdagen debatterade beslutet om EU:s egna medel, debatten fortsätter på onsdag2021-05-12T06:00:00Z
Riksdagen förkastade medborgarinitiativet för folkomröstning om EU:s återhämtningspakethttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-forkastade-medborgarinitiativet-om-folkomrostning-.aspxRiksdagen förkastade medborgarinitiativet för folkomröstning om EU:s återhämtningspaket2021-05-11T11:10:00Z
Talman Vehviläinen deltog i EU-talmanskonferensen på distanshttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Vehvilainen-deltog-i-EUtalmanskonferensen-.aspxTalman Vehviläinen deltog i EU-talmanskonferensen på distans2021-05-10T13:00:00Z
Beväringar får förhandsrösta i kommunalvalet på garnisonernahttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Bevaringar-forhandsrosta-kommunalvalet-garnisonerna.aspxBeväringar får förhandsrösta i kommunalvalet på garnisonerna2021-05-07T10:30:00Z
Riksdagen behandlade medborgarinitiativet för en folkomröstning om EU:s stimulanspaket, votering på tisdaghttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-behandlade-medborgarinitiativet-folkomrostning-EUs-stimulanspaket.aspxRiksdagen behandlade medborgarinitiativet för en folkomröstning om EU:s stimulanspaket, votering på tisdag2021-05-06T17:00:00Z
Kulturutskottet träffade Sveriges kulturutskott på distanshttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Kulturutskottet-traffade-Sveriges-kulturutskott-distans.aspxKulturutskottet träffade Sveriges kulturutskott på distans2021-05-06T13:00:00Z
Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse i remissdebatthttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Statsradets-utbildningspolitiska-redogorelse-i-remissdebatt.aspxStatsrådets utbildningspolitiska redogörelse i remissdebatt2021-05-05T17:00:00Z
Webbupptagning från finansutskottets presskonferens onsdagen den 5 majhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Finansutskottets-presskonferens-5.5.2021.aspxWebbupptagning från finansutskottets presskonferens onsdagen den 5 maj2021-05-05T11:45:00Z
Finansutskottet: Till fördel för Finland att delta i EU:s återhämtningspaket https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Finansutskottet-EUs-aterhamtningspaket-.aspxFinansutskottet: Till fördel för Finland att delta i EU:s återhämtningspaket 2021-05-05T11:00:00Z

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Statsbudgeten​

Statsbudgeten för 2021.​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocessen.​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.