RATKAISUJEN HAKU

Sisällysluettelo

Ratkaisujen haulla voi hakea oikeusasiamiehen verkkosivuilla julkaistuja ratkaisuja 1.4.2001 lähtien.

Haettavissa olevat ratkaisut

Sellaiset oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten ratkaisut ja kannanotot, joilla on joko oikeudellista tai yleistä mielenkiintoa, julkaistaan verkossa. Ratkaisuista poistetaan lain mukaan salassa pidettävät tiedot.

Ratkaisuista julkaistaan joko alkuperäinen teksti taikka siitä laadittu tiivistelmä eli verkkoseloste.

Tekstit ja selosteet julkaistaan sillä kielellä, jolla ratkaisu tai kannanotto on laadittu, joko suomeksi tai ruotsiksi.

Ratkaisujen teksti

Alkuperäinen teksti käsittää ratkaisun tai kannanoton sellaisenaan, mutta kuitenkin muokattuna seuraavalla tavalla:

Alkuperäisestä tekstistä poistetut osat merkitään tekstiin viivoilla (----). Kantelijan ja kantelun kohteena olevan henkilön nimet korvataan yleensä kirjaimilla (A, B, C jne).

HAKUOHJEITA

Hakusivulla voi hakea ratkaisuja tekstihaulla ja rajata hakuja alasvetovalikoiden valintojen avulla. Haussa voi käyttää yhtä tai useaa hakukenttää.

Jos annat hakuehtoja useisiin kenttiin, ohjelma hakee ratkaisuja, jotka täyttävät kaikki hakuehdot.

Jos et anna mitään hakuehtoa, saat tulokseksi luettelon kaikista julkaistuista ratkaisuista.

Tekstihaku

Tekstihaku kohdistaa haun julkaistujen ratkaisujen kaikkeen tekstiin. Se hakee tekstistä hakusanaa juuri siinä muodossa kuin olet sen kirjoittanut.

Haku tehdään syöttämällä hakukenttään yksi tai useampia hakusanoja ja painamalla Hae-painiketta tai näppäimistön Enter-painiketta.

Huomaa, että jos annat useita hakusanoja, haku tuo tulokseksi tekstit, joissa hakusanat esiintyvät peräkkäin juuri antamassasi järjestyksessä.

Jos haluat hakea tekstit, joissa kaikki antamasi hakusanat esiintyvät, mutta toisistaan riippumatta, kirjoita niiden väliin AND. Esim. terveydenhuolto AND hammashuolto

Haun kieli

Suomen- ja ruotsinkieliset ratkaisut ovat samassa tietokannassa. Tästä johtuu, että suomenkielisen haun tuloksessa näytetään myös ne ruotsinkieliset ratkaisut, joista hakusana löytyy, esim. 2005 tai Helsing*.

Ruotsinkielisiä ratkaisuja pitää hakea ruotsinkielisillä hakusanoilla. Sama koskee suomen kieltä.

Jos haluat löytää sekä suomen- että ruotsinkieliset ratkaisut asiasta, myös hakusanat annetaan molemmilla kielillä ja niiden väliin kirjoitetaan OR. Esim. siviilipalvelu OR civiltjänst

Isot ja pienet kirjaimet

Haku ei tee eroa pienten tai suurten kirjainten välillä. Hakusanat turku, Turku ja TURKU tuottavat kaikki saman tuloksen.

Sanan katkaisu

Hakua voi tehostaa katkaisemalla hakusanan tähtimerkillä (*). Sillä voi korvata hakusanan alku- tai loppuosan, esim. lasten*, *suojelu.

Tähti on hyödyllinen haettaessa eri taivutusmuotoja ja yhdyssanoja. Esimerkiksi hakusana 'lapsi' tuottaa tulokseksi vain ne ratkaisut, joista sana löytyy juuri tässä muodossa. Sen sijaan katkaistu hakusana laps* antaa tulokseksi kaikki sanat, jotka alkavat näillä kirjaimilla, esimerkiksi lapsen, lapsissa, lapsuus, lapsi-asiamies...

Ilmauksen haku (fraasihaku)

Ilmauksen hakua voi käyttää, kun haluaa löytää hakusanat tietyssä muodossa ja järjestyksessä.

Ilmausta ei tarvitse merkitä erikseen, sillä haku etsii hakusanoja juuri annetussa muodossa, esim. Tampereen kaupunki tai Suomen Posti Oy.

Boolen-operaattorit

Haussa voidaan rakentaa hakulausekkeita käyttämällä nk. boolen-operaattoreita AND, OR, NOT.

AND hakee ratkaisut, joissa on kaikki antamasi hakusanat.
OR hakee ratkaisut, joissa on joku hakusanoista.
NOT hakee ratkaisut, joissa ei ole hakusanaa, jonka edessä on NOT.

Katso tarkemmin esimerkeistä.

Esimerkkejä tekstihauista

1. Haet ratkaisuja, jotka käsittelevät turvapaikan hakemista, turvapaikkapäätöksiä tms.

Anna hakusanaksi turvapaik* ja paina Hae.

2. Haluat löytää ratkaisut, joissa esiintyy Helsingin kihlakunnan syyttäjänvirasto.

Kirjoita hakusana-kenttään Helsingin kihlakunnan syyttäjänvirasto* ja paina Hae.

3. Haluat löytää ratkaisut, jotka käsittelevät pahoinpitelyä lastensuojelun näkökulmasta.

Anna hakuehdoksi pahoinpit* AND lastensuojel* ja paina Hae.

4. Haluat löytää ratkaisut, jotka koskevat näkö- tai kuulovammaa.

Kirjoita hakusana-kenttään näkövamma* OR kuulovamma* ja paina Hae.

5. Haluat löytää ratkaisut, jotka käsittelevät lastensuojelua, mutta eivät pahoinpitelyä.

Anna hakusanaksi lastensuojel* NOT pahoinpit* ja paina Hae.

Haun rajaus

Haun rajaus kohdistaa haun tarkemmin ja pienentää hakutulosten määrää. Se kohdistaa haun niihin ratkaisuihin, jotka on luokiteltu tietokantaan valitsemasi rajauksen mukaan. Voit esim. hakea tietyn hallinnonalan ratkaisuja.

Hakua rajataan valitsemalla rajausehto alasvetovalikosta ja painamalla Hae-painiketta tai näppäimistön Enter-painiketta.

Jos teet useita rajauksia, haku tuo tulokseksi ratkaisut, jotka täyttävät kaikki ehdot.

Hakua voi rajata valitsemalla rajaukseksi:

Hallinnonala

Kaikki oikeusasiamiehelle tulleet kantelut jaetaan hallinnonaloittain asiaryhmiin. Jako tehdään sen viranomaisen mukaan, jota kantelu koskee. Näin esim. lapsen oikeuksia koskeva asia voi olla sosiaalihuollon hallinnonalalla.

Toimenpide

Kun oikeusasiamies tutkii kantelun, hän ottaa kantaa viranomaisen toiminnan lainmukaisuuteen. Ankarin keino puuttua lainvastaisuuteen on syyte. Muita toimenpiteitä ovat huomautus, käsitys ja esitys. Oikeusasiamies antaa pyydettäessä myös lausuntoja.

Ratkaisija

Ratkaisija on oikeusasiamies tai apulaisoikeusasiamies, joka on tehnyt kanteluasiassa ratkaisun. Ratkaisut tehdään kirjallisina päätöksinä.

Vireilletulovuosi

Vireilletulovuosi on vuosi, jona kantelu tuli oikeusasiamiehen kansliaan tutkittavaksi.

Diaarinumero

Diaarinumero on kantelulle annettu yksilöivä arkistointitunnus.

Esimerkkejä haun rajauksesta

1. Haluat löytää kaikki terveydenhuoltoa koskevat ratkaisut.

Rajaa hakua valitsemalla Hallinnonala-valikosta Terveydenhuolto ja paina Hae.

2. Haluat löytää terveydenhuoltoa koskeneet ratkaisut, joissa on annettu huomautus.

Rajaa hakua valitsemalla Hallinnonala-valikosta Terveydenhuolto ja Toimenpide-valikosta Huomautus. Paina Hae.

3. Haluat löytää terveydenhuoltoa koskeneet ratkaisut, joissa on annettu huomautus ja jotka on ratkaissut oikeusasiamies Paunio.

Rajaa hakua valitsemalla Hallinnonala-valikosta Terveydenhuolto, Toimenpide-valikosta Huomautus ja Ratkaisija-valikosta Oikeusasiamies Paunio 2002-. Paina Hae.

4. Haluat vielä rajata hakua niihin ratkaisuihin, jotka ovat tulleet vireille vuonna 2006.

Paina Takaisin ja valitse Vireille tulovuosi-valikosta 2006. Paina Hae.

Hakutulos

Hakutulossivulla näkyvät ratkaisut, jotka sopivat kaikkiin antamiisi hakuehtoihin. Jos et ole antanut mitään hakuehtoa, saat tulokseksi kaikki julkaistut ratkaisut.

Valitse haluamasi viite listauksesta. Voit katsella ratkaisuja HTML-muodossa selaimessa, avata asiakirjan Word-muodossa tai PDF-muodossa.

Hakutuloksen selaus

Ratkaisut ovat tuloslistauksessa tallennuspäivämäärän mukaan laskevassa järjestyksessä.

Voit vaihtaa asiakirjojen järjestystä: saat esim. vanhimmat asiakirjat ensin valitsemalla valikosta Vanhimmat ensin ja painamalla Vaihda.

Voit myös vaihtaa kerralla selattavien asiakirjojen määrää. Vaihtoehdot ovat 20, 50 tai 100 asiakirjaa/sivu.

Voit selata luetteloa eteenpäin (Sivun loppuun ja Seuraavat) ja taaksepäin (Edelliset ja Sivun alkuun).

Ei hakutulosta?

Jos hakusi ei tuottanut yhtään hakutulosta, kokeile seuraavaa:

Ota huomioon, että verkossa ei julkaista kaikkia oikeusasiamiehen ratkaisuja.

Ratkaisun tulostus

Jos haluat tulostaa koko ratkaisun tekstin, avaa se PDF-tiedostona.

PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader -ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

Suora linkki ratkaisuun?

Jos haluat myöhemmin palata johonkin hakemaasi ratkaisuun, voit tehdä siihen suoran linkin ja tallettaa sen Suosikkeihisi. Näin hakua ei tarvitse tehdä uudelleen.

Selaimen osoitekentässä näkyvä, haun tuloksena syntynyt osoite vie väliaikaiseen tiedostoon. Se poistuu palvelusta eikä siis toimi pysyvänä linkkinä.

Tee suora linkki näin:
1) kirjoita selaimen osoitekenttään: http://www.eduskunta.fi/ratkaisut/
2) kopioi (Ctrl+c) sen ratkaisun tunniste, johon haluat tehdä linkin, esim. eoal 3321/2007
3) liitä ( Ctrl + v) tunniste osoitteen perään
4) lisää + merkki numerosarjan eteen

Esimerkki: http://www.eduskunta.fi/eoaratkaisut/eoak+575/2007Päivitetty 29.04.2008