Takaisin oikeusasiamiehen sivustolle   svenska

HakuohjeitaMuokkaa hakutulosta
Voit vaihtaa viitteiden järjestystä listassa. Valitse 'Vanhimmat ensin' ja paina 'Vaihda'.

Voit myös vaihtaa viitteiden määrää sivulla.

Rajaa hakua
Voit pienentää hakutulosten määrää rajaamalla hakua. Palaa hakuun tai tee uusi haku.

» Lisää hakuohjeita

» Tee suora linkki ratkaisuun?

Lataa Acrobat reader
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader –ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

» Lataa Acrobat Reader

Hakutulos

Tulokset: tuloksia löytyi 3960 kpl

Hakutulossivulla näkyvät viitteet kaikkiin ratkaisuihin, jotka sopivat hakuehtoihisi. Ylimpänä ovat viimeksi tallennetut ratkaisut.

1.     eoak 5110/2017 Avustajan tapaaminen vankilassa / Möte med assistent i fängelse

9.3.2018 EOAK/5110/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman AVUSTAJAN TAPAAMINEN VANKILASSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli Vantaan vankilan käytäntöjä vangin ja avustajan välisen tapaamisen järjes- tämisessä. Kantelija kertoi, että häneen sekä hänen hallussaan olleeseen asiakirja-aineistoon oli kohdistettu tarkastustoimenpiteitä avustajatapaamisen jälkeen sillä perusteella, että tapaa- misia ei valvot ...
Avaa pdf -tiedostona

2.     eoak 3108/2017 Helsingin hallinto-oikeuden puhelinpalvelun aukioloajat / Öppettider för Helsingfors förvaltningsdomstols telefontjänst

9.3.2018 EOAK/3108/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Jarmo Hirvonen HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PUHELINPALVELUN AUKIOLOAJAT 1 ASIA Otin eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n mukaisesti omasta aloitteestani tutkit- tavakseni Helsingin hallinto-oikeuden puhelinpalveluiden ajallisen saatavuuden valtion virasto- jen aukiolosta annetun asetuksen (332/1994, jäljempänä aukioloasetus) kannalta. ...
Avaa pdf -tiedostona

3.     eoae 6954/2017 Lainsäädäntöesitys työrikosten vanhentumisajan pidentämiseksi / Lagstiftningsförslag gällande förlängning av preskriptionstiden för arbetsbrott

7.3.2018 EOAK/6954/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Jarmo Hirvonen LAINSÄÄDÄNTÖESITYS TYÖRIKOSTEN VANHENTUMISAJAN PIDENTÄMISEKSI 1 KANTELU Kantelija arvosteli kantelussaan Etelä-Suomen aluehallintovirastoa, poliisia, syyttäjää ja koko oikeusprosessia asiassa, jossa hänet toisen henkilön ohella tuomittiin sakkorangaistukseen työsyrjinnästä. Kantelija arvosteli myös sitä, että kolmatta samasta teosta epäiltyä henkilöä ei saat ...
Avaa pdf -tiedostona

4.     eoak 477/2018 Toimeentulotuki henkilökorttiin ja Kelan puhelinpalvelu / Utkomststöd för identitetskort och Fpas telefontjänst

1.3.2018 EOAK/477/2018 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty TOIMEENTULOTUKI HENKILÖKORTTIIN JA KELAN PUHELINPALVELU 1 KANTELU Kantelija arvosteli Kelan menettelyä toimeentulotukea koskevassa asiassa. Kantelija kertoi, ettei hänen toimeentulotukihakemustaan henkilökortin osalta oltu käsitelty. Kantelija arvosteli myös Kelan puhelinpalveluiden toimimattomuutta. ...
Avaa pdf -tiedostona

5.     eoah 872/2017 Kehitysvammalain muutosten edellyttämien toimenpiteiden laiminlyönti / Försummelse av åtgärder som ändringarna av lagen om utvecklingsstörda kräver

14.2.2018 EOAK/872/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen KEHITYSVAMMALAIN MUUTOSTEN EDELLYTTÄMIEN TOIMENPITEIDEN LAIMINLYÖN- TI 1 ASIA Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n nojalla päätin ottaa omasta aloitteestani tutkittavakseni Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon Kuusanmäen palvelukeskuksen erityis- huollon tilaispäishoitoyksikön (osasto 22) ja erityishuollon laitoshoidon yksikön (os ...
Avaa pdf -tiedostona

6.     eoae 5000/2016 Suurlähetystön kielteinen päätös viisumihakemukseen / Ambassadens negativa beslut på visumansökan

20.12.2017 EOAK/5000/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Jari Pirjola SUURLÄHETYSTÖN KIELTEINEN PÄÄTÖS VIISUMIHAKEMUKSEEN 1 KANTELU Kantelija pyysi eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan veljensä A:n viisumiasiaa. Kantelija kertoi, että A matkusti kesällä 2015 Ugandaan heidän äitinsä hautajaisiin ja samalla hoita- maan nuorimman veljen asioita. Kun A:n piti matkustaa takaisin Suomeen, hänen passissa todettiin virhe. Passiin oli ...
Avaa pdf -tiedostona

7.     eoae 5304/2017 Polismyndighetens förfarande i samband med gripande och hållande i förvar / Poliisiviranomaisen menettely kiinniotossa ja säilössäpidossa

13.3.2018 EOAK/5304/2017 Beslutsfattare: Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen Föredragande: Inspektör Peter Fagerholm POLISMYNDIGHETENS FÖRFARANDE I SAMBAND MED GRIPANDE OCH HÅLLANDE I FÖRVAR 1 KLAGOMÅLET Som ombud för fyra Polska medborgare (i forts. supportrarna) kritiserar advokat Ålands polis- myndighets (i fortsättningen polismyndigheten) förfarande i samband med gripande och hål- lande i förvar. Enligt klagomålet blev fyra fotbollsklubbens Legia Warsawas suppor ...
Avaa pdf -tiedostona

8.     eoak 314/2017 Ensivastetoiminnan järjestäminen / Ordnande av prehospital akutsjukvård

28.2.2018 EOAK/314/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen ENSIVASTETOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän menettelyä ensihoitopalvelun ensivastetoiminnassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

9.     eoat 3733/2017 Tarkastus: Satakunnan vankilan Köyliön osasto (tarkastuspöytäkirja) / Inspektion: Satakunta fängelse (enheten i Kjulo / inspektionsprotokoll)

20.2.2018 EOAK/3733/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Tarkastaja Reima Laakso TARKASTUS: SATAKUNNAN VANKILA, KÖYLIÖN YKSIKKÖ Pöytäkirja Tarkastuskohde Satakunnan vankila, Köyliön osasto Tarkastusajankohta 7.9.2017 Osallistujat EOAK:sta oikeusasiamiehensihteeri Juho Martikainen tarkastaja Reima Laakso Osallistujat tarkastuskohteesta apulaisjohtaja - - - rikosseuraamusesimies - - - sairaanhoitaja - - - Tarkastuksen aikana keskustel ...
Avaa pdf -tiedostona

10.     eoat 6800/2017 Tarkastus: Vaalijalan kuntayhtymän kuntoutusyksikkö Kaisla (tarkastuspöytäkirja) / Rehabiliteringsenheten Kaisla i Vaalijala samkommun (inspektionsprotokoll)

13.2.2018 EOAK/6800/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen TARKASTUS: VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN KUNTOUTUSYKSIKKÖ KAISLA Pöytäkirja Aika: 23.11.2017 klo 13–14 Paikka: Vaalijalan kuntayhtymän Nenonpellon osaamis- ja tukikeskuksen ai- kuisten tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Kaisla ja rivitaloyksikkö Läsnä: Oikeusasiamiehen kansliasta: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen Vanhempi ...
Avaa pdf -tiedostona

11.     eoak 2107/2017 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat / Tillvägagångssätt för personlig assistans

13.2.2018 EOAK/2107/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen HENKILÖKOHTAISEN AVUN JÄRJESTÄMISTAVAT 1 KANTELU Kantelija arvosteli - - - kunnan sosiaalitoimen menettelyä vammaispalvelulain mukaisen henki- lökohtaisen avun järjestämistapoja ja avustajan palkkausta koskevassa asiassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

12.     eoak 66/2017 Julkisten tilojen radonmittauksissa parannettavaa / Mätning av radon i offentliga lokaler borde förbättras

8.3.2018 EOAK/66/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Jouni Toivola JULKISTEN TILOJEN RADONMITTAUKSISSA PARANNETTAVAA 1 KANTELU Kantelija arvostelee kantelussaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) toimintaa julkisten tilojen radonmittauksia koskevassa asiassa. Yleisradion televisiouutislähetyksessä (3.1.2017) kerrot- tiin, että julkisten tilojen radonpitoisuudet on pitänyt mitata jo yli 20 vuotta, mutta mittauksia ei ...
Avaa pdf -tiedostona

13.     eoal 700/2018 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi / Yttrande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik

13.3.2018 EOAK/700/2018 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE VAR- HAISKASVATUSLAIKSI Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntoa luonnok- sesta hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi. Luonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi varhaiskasvatuslaki. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki ( ...
Avaa pdf -tiedostona

14.     eoal 572/2018 Lausunto valtiovarainministeriölle digituen toimintamalliehdotuksesta (AUTA-hankkeen loppuraportti / Yttrande till finansministeriet om förslaget till verksamhetsmodell för digitalt stöd (AUTA-projektets slutrapport)

27.2.2018 EOAK/572/2018 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä LAUSUNTO VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE DIGITUEN TOIMINTAMALLIEHDOTUK- SESTA (AUTA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI) Digituen toimintamalli (luvut 1–3) Raportissa esitetyssä mallissa on mielestäni monipuolisesti ja jäsennellysti tuotu esiin digitaa- listen palveluiden käytön haasteet. Raportissa on kokoavasti todettu, että digitaalisten palve- luiden käytön vaikeudet o ...
Avaa pdf -tiedostona

15.     eoak 286/2017 Kielteinen poistumislupapäätös / Ett negativt permissionsbeslut

21.2.2018 EOAK/286/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Anu Rita KIELTEINEN POISTUMISLUPAPÄÄTÖS 1 KANTELU Kantelija pyysi tutkimaan - - - vankilan apulaisjohtajan tekemää kielteistä poistumislupapäätös- tä. Kantelija oli hakenut rangaistusajan pituuden perusteella 12 tunnin poistumislupaa ajalle 4.1.2017. Kielteisen päätöksen perusteluksi oli merkitty, että valvottu koevapaus oli alkamassa 11.1.2017. ...
Avaa pdf -tiedostona

16.     eoat 659/2018 Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Emil-koti (tarkastuspöytäkirja) / Oanmäld inspektion: Emil-hemmet (inspektionsprotokoll)

21.2.2018 EOAK/659/2018 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Pirkko Äijälä-Roudasmaa ENNALTA ILMOITTAMATON TARKASTUS: EMIL-KOTI Tarkastuspöytäkirja Aika: 8.2.2018 Paikka: Emil-koti, Tavastantie 16 C, 07955 Tesjoki Läsnä: Oikeusasiamiehen kansliasta: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Pirkko Äijälä-Roudasmaa Notaari Kaisu Lehtikangas Tarkastuskohteesta: Vastaava osastonhoitaja - - - TARKASTUKSEN TARKOITUS ...
Avaa pdf -tiedostona

17.     eoat 384/2018 Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Ryhmäkoti Elsekoti (tarkastuspöytäkirja) / Oanmäld inspektion: Grupphemmet Elsekoti (inspektionsprotokoll)

21.2.2018 EOAK/384/2018 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Notaari Kaisu Lehtikangas ENNALTA ILMOITTAMATON TARKASTUS: ELSEKOTI Tarkastuspöytäkirja Aika: 26.1.2018 Paikka: Elsekoti Puutarhakatu 39, 20100 Turku Läsnä: Oikeusasiamiehen kansliasta: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Pirkko Äijälä-Roudasmaa Notaari Kaisu Lehtikangas Yksiköstä Yksikön esimies - - - TARKASTUKSEN TARKOITUS Oikeusasiamiehen ka ...
Avaa pdf -tiedostona

18.     eoat 383/2018 Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Portsakodin palvelutalo (tarkastuspöytäkirja) / Oanmäld inspektion: Servicehuset Portsankoti (inspektionsprotokoll)

21.2.2018 EOAK/383/2018 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Notaari Kaisu Lehtikangas ENNALTA ILMOITTAMATON TARKASTUS: PORTSAKOTI Tarkastuspöytäkirja Aika: 26.1.2018 Paikka: Portsakoti, tehostettu palveluasuminen Puutarhakatu 39, 20100 Turku Läsnä: Oikeusasiamiehen kansliasta: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Pirkko Äijälä-Roudasmaa Notaari Kaisu Lehtikangas Portsakodista Yksikön esimies - - - TARKASTUKS ...
Avaa pdf -tiedostona

19.     eoat 6713/2017 Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Palvelutalo Timontalo (tarkastuspöytäkirja) / Oanmäld inspektion: Servicehuset Timontalo (inspektionsprotokoll)

18.12.2017 EOAK/6713/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Notaari Kaisu Lehtikangas ENNALTA ILMOITTAMATON TARKASTUS: PALVELUTALO TIMONTALO Tarkastuspöytäkirja Paikka Palvelutalo Timontalo Hoivakodintie 10, 15560 Nastola Aika 28.11.2017 Läsnä Oikeusasiamiehen kansliasta: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Pirkko Äijälä-Roudasmaa Notaari Kaisu Lehtikangas Palvelutalo Timontalosta Palveluasumisen esimies - - - TARKASTUKSEN TARKOITUS ...
Avaa pdf -tiedostona

20.     eoat 6712/2017 Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Palvelutalo Marttila (tarkastuspöytäkirja) / Oanmäld inspektion: Servicehuset Marttila (inspektionsprotokoll)

15.12.2017 EOAK/6712/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Pirkko Äijälä-Roudasmaa ENNALTA ILMOITTAMATON TARKASTUS: PALVELUTALO MARTTILA Tarkastuspöytäkirja Tarkastusajankohta: 28.11.2017 Tarkastuskohde: Palvelutalo Marttila, Käkeläntie 44 B, 16300 Orimattila Osallistujat EOAK:sta Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Pirkko Äijälä-Roudasmaa Notaari Kaisu Lehtikangas Osallistujat tarkastuskohteesta Sairaanhoit ...
Avaa pdf -tiedostona