Takaisin oikeusasiamiehen sivustolle   svenska

HakuohjeitaMuokkaa hakutulosta
Voit vaihtaa viitteiden järjestystä listassa. Valitse 'Vanhimmat ensin' ja paina 'Vaihda'.

Voit myös vaihtaa viitteiden määrää sivulla.

Rajaa hakua
Voit pienentää hakutulosten määrää rajaamalla hakua. Palaa hakuun tai tee uusi haku.

» Lisää hakuohjeita

» Tee suora linkki ratkaisuun?

Lataa Acrobat reader
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader –ohjelman. Sen voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

» Lataa Acrobat Reader

Hakutulos

Tulokset: tuloksia löytyi 15 kpl

Hakutulossivulla näkyvät viitteet kaikkiin ratkaisuihin, jotka sopivat hakuehtoihisi. Ylimpänä ovat viimeksi tallennetut ratkaisut.

1.     eoak 3023/2016 Päätöksenteon viivästyminen omaishoidontuen myöntämisessä / Dröjsmål i ett beslut angående beviljande av närståendepenning

3.2.2017 EOAK/3023/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen PÄÄTÖKSENTEON VIIVÄSTYMINEN OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISESSÄ 1 KANTELU Kantelija arvosteli --- kaupungin sosiaalitoimen menettelyä tyttärensä omaishoidon tukea koskevan asian käsittelyn viivästymisessä. Kantelija arvosteli myös sitä, että lastensuojelun sosiaalityöntekijä ei ollut vastannut hänen soittopyyntöihin. ...
Avaa pdf -tiedostona

2.     eoak 2084/2016 Erityishuolto-ohjelman laatiminen ja vammaispalvelua koskeva päätöksenteko / Utarbetningen av ett specialomsorgsprogram och beslutsfattandet om handikappservice

22.5.2017 EOAK/2084/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen ERITYISHUOLTO-OHJELMAN LAATIMINEN JA VAMMAISPALVELUA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKO 1 KANTELU Kantelija arvosteli kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (vammaispalvelun) menettelyä kehitysvammaisen poikansa erityishuolto-ohjelman ja palvelusuunnitelman laatimista sekä päätöksentekoa koskevassa asiassa. Arvostelu koski lisäksi palveluiden järjes ...
Avaa pdf -tiedostona

3.     eoak 3589/2014 Omaishoidon tuen edellytysten muuttaminen / Ändring av förutsättningarna för stöd för närståendevård

9.6.2015 Dnro 3589/4/14 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty OMAISHOIDON TUEN EDELLYTYSTEN MUUTTAMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli 24.8.2014 ja 31.8.2014 lähettämissään kirjoituksissa sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaalitoimen menettelyä omaishoidon tukea koskevassa asiassa. Kantelija arvosteli erityisesti lautakunnan päätöstä omaishoidon tuen alentamiseksi, lautakunnan päätöksen täytäntöönpanoa ja sitä koskev ...
Avaa pdf -tiedostona

4.     eoak 4428/2013 Omaishoitosopimuksen purkaminen ja päätöksen tiedoksianto / Upphävande av avtal om närståendevård och delgivning av beslut

8.4.2014 Dnro 4428/4/13 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Anne Kumpula OMAISHOITOSOPIMUKSEN PURKAMINEN JA PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO 1 KANTELU Kantelija pyysi kirjeissään eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Porin perusturvakeskuksen menettelyä äitinsä omaishoitoa ja kotipalvelua koskevassa asiassa. Kantelija oli toiminut äitinsä omaishoitajana. ...
Avaa pdf -tiedostona

5.     eoak 4799/2012 Omaishoidon tuen järjestäminen/Ordnande av stöd för närståendevård

verkkoseloste (laitettu internetiin __.__2013) 4.7.2013 Dnro 4799/4/12 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty OMAISHOIDON TUEN JÄRJESTÄMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli 7.12.2012 päivätyssä kirjoituksessaan - - - sosiaalitoimen menettelyä omais- hoidon tukea koskevassa asiassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

6.     eoam 851/2011 Vastaus kirjoitukseen vanhuspalveluiden järjestämisestä / Besvarande av en skrivelse om ordnande av äldreomsorg

11.6.2013 Dnro 851/4/11 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty VASTAUS KIRJOITUKSEEN VANHUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kantelija lähetti 2.3.2011 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitetun kirjoituksen, jossa kanteli- ja käsitteli vanhuspalveluiden tilaa Suomessa. Kantelija totesi kirjoituksessaan, että vanhus- palveluiden järjestämistapa, niiden saatavuus ja laatu vaihtelevat suuresti kunnittain, mikä kantelijan mielestä tarkoit ...
Avaa pdf -tiedostona

7.     eoak 3944/2010 Päätöksenteon viivytyksettömyys ja jonoon asettaminen / Brådskande beslut och köplacering

2.3.2012 Dnro 3944/4/10 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty PÄÄTÖKSENTEON VIIVYTYKSETTÖMYYS JA JONOON ASETTAMINEN 1 KANTELU - - - Kantelija kertoi, ettei hän ollut saanut vastausta jättämiinsä yhteydenottopyyntöihin isänsä omaishoidon tukeen liittyvässä asiassa. Kantelija arvosteli myös omaishoidon tukea koskevan hakemuksen pitkittynyttä käsittelyä. ...
Avaa pdf -tiedostona

8.     eoak 3577/2010 Viranomaisen on tiedotettava hoitopaikan muutoksista / En myndighet bör informera om ändring av vårdplatser

23.3.2012 Dnro 3577/4/10 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor VIRANOMAISEN ON TIEDOTETTAVA HOITOPAIKAN MUUTOKSISTA EN MYNDIGHET BÖR INFORMERA OM ÄNDRING AV VÅRDPLATSER 1 KANTELU Kantelija arvosteli 12.10.2010 päivätyssä kirjeessään Jyväskylän kaupungin viranomaisia Vuoristosairaalan toiminnan lopettamista koskevassa asiassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

9.     eoak 1230/2011 Omaishoidontuen järjestämisen ehdoksi ei voi asettaa vammaistuen maksamista / Som villkor för anordnande av stöd anhörig vård kan inte uppställas betalning av handikappstöd

2.3.2012 Dnro 1230/4/11 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty OMAISHOIDONTUEN JÄRJESTÄMISEN EHDOKSI EI VOI ASETTAA VAMMAISTUEN MAKSAMISTA SOM VILLKOR FÖR ANORDNANDE AV STÖD ANHÖRIG VÅRD KAN INTE UPPSTÄLLAS BETALNING AV HANDIKAPPSTÖD 1 KANTELU - - - Kantelija kertoi, että hän oli tiedustellut alaikäisen lapsensa mahdollisuuksia saada omaishoidontu- kea. Tässä yhteydessä hänelle oli ilmoitettu omaishoidon tuen saamis ...
Avaa pdf -tiedostona

10.     eoak 1863/2009 Kunnan yleinen järjestämisvastuu ja omaishoidon tukeen varattavat määrärahat / Kommunens allmänna ansvar och reservering av anslag för stöd till närståendevård

24.11.2010 Dnro 1863/4/09 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Tapio Räty KUNNAN YLEINEN JÄRJESTÄMISVASTUU JA OMAISHOIDON TUKEEN VARATTAVAT MÄÄRÄRAHAT 1 KANTELU - - - Oulaisten omaishoitajat arvostelivat erityisesti Oulaisten kaupungin omaishoidon tukeen va- raamien määrärahojen määrää vuosina 2006-2008. Kantelukirjoituksessa on katsottu, että Oulaisten kaupunki on tietoisesti ja omaishoitajia syrjivällä tavalla alibudj ...
Avaa pdf -tiedostona

11.     eoae 213/2009 Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen

YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA OLEVIEN VANHUSTEN HOITO JA SEN VALVONTA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA OLEVIEN VANHUSTEN HOITO JA SEN VALVONTA SISÄLLYSLUETTELO 1 ASIA JA SEN SELVITTÄMINEN 1 Asia 1 Asian selvittäminen 2 2 YHTEENVETO LÄÄNINHALLITUSTEN VASTAUKSISTA 4 2.1 Lääninhallitusten valvontaedellytykset 4 2.1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden määrä 4 Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt 4 Kunnalliset ...
Avaa pdf -tiedostona

12.     eoak 932/2006 Omaishoitopalkkion yhteensovittaminen vakuutuskorvauksen kanssa/Samordning av arvode för närståendevård med försäkringsersättning

14.12.2007 Dnro 932/4/06 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Tuula Aantaa OMAISHOITOPALKKION YHTEENSOVITTAMINEN VAKUUTUSKORVAUKSEN KANSSA 1 KANTELU Kantelija arvosteli oikeusasiamiehen kansliaan 20.3.2006 saapuneessa sähköpostiviestissään Vantaan kaupungin sosiaaliviranomaisten menettelyä omaishoidon tukea koskevassa asiassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

13.     eoak 3461/2005 Omaishoidon tukea koskevan päätöksen perusteleminen/Motivering av beslut om närståendevårdsstöd

29.12.2006 Dnro 3461/4/05 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Tuula Aantaa OMAISHOIDON TUKEA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN PERUSTELEMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan 21.11.2005 saapuneessa kirjeessään Järvenpään kaupungin vuodelle 2005 vahvistamia omaishoidon tuen myöntämistä koskevia ohjeita siltä osin kuin niiden mukaan omaishoitopalkkion saamisen edellytyksenä oli, että hakija saa ...
Avaa pdf -tiedostona

14.     eoak 196/2004 Viivästys omaishoidon tukea koskevan hakemuksen käsittelyssä sekä päätöksen perusteleminen/Dröjsmål med handläggning av en ansökan om stöd för närståendevård samt motivering av beslutet

31.8.2005 196/4/04 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Tuula Aantaa VIIVÄSTYS OMAISHOIDON TUKEA KOSKEVAN HAKEMUKSEN KÄSITTELYSSÄ SEKÄ PÄÄTÖKSEN PERUSTELEMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli eduskunnan oikeusasiamiehelle 21.1.2004 osoittamassaan kirjeessä sekä lisäkirjeissään 11.3.2005 ja 15.3.2005 Mikkelin kaupungin sosiaaliviranomaisten menettelyä omaishoidon tukea koskevassa asiassa. ...
Avaa pdf -tiedostona

15.     eoam 441/2002 Omaishoidon tukea koskeva asia/Stöd för närståendevård

11.3.2002 441/4/02 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Tuula Aantaa OMAISHOIDON TUKEA KOSKEVA ASIA 1 ASIA Arvostelette eduskunnan oikeusasiamiehelle 15.2.2002 osoittamassanne kirjoituksessa --- kunnan menettelyä omaishoidon tukea koskevassa asiassa. Mielestänne kunta menettelee lainvastaisesti siinä, että se perii asiakaspalvelumaksuja omaishoidon tuella annettavasta hoidosta. ...
Avaa pdf -tiedostona