Takaisin etusivulle

Alkusanat

Suomen itsenäisyyden satavuotisen taipaleen taustalla on pitkä kehityskaari käräjäkiviltä asti läpi ruotsinvallan ja sitten autonomianajan Venäjän yhteydessä, jolloin Suomi jo nousi ”kansakuntana kansakuntien joukkoon”. Sen jälkeen on ollut monipolvinen tie maan kansainvälisen aseman tunnustamiseen sekä rakentumiseen kriisien kautta nykyajan hyvinvointiyhteiskunnaksi.

Kirjassa tarkastellaan maamme historiallisia vaiheita, tasavallan vaikeaa alkua sisällissodan jakaessa kansakuntaa, parlamentarismin kasvukipuja seuraavilla vuosikymmenillä, selviytymistä sota-ajoista ja paluuta arkeen, nykyisten valtasuhteiden muutosten taustaa sekä viriävää arvokeskustelua ja varautumista tulevaisuuden haasteisiin.

Teos on kirjoitettu eduskunnan aloitteesta ja julkistettu ensin painettuna 15.11.2017, jolloin oli kulunut 100 vuotta eduskunnan päätöksestä julistautua korkeimman vallan haltijaksi ja jolloin tie maamme itsenäisyyden toteutumiselle avautui. Teoksen ovat kirjoittaneet oikeustieteen ja valtiotieteiden tohtori, korkeimman hallinto-oikeuden entinen presidentti Pekka Hallberg ja täysinpalvellut Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin professori Tuomo Martikainen. Taustalla on aikaisempi, yhdessä muiden kanssa kirjoittamamme teos ”Presidentin valta” (WSOY 2009), jossa on pohdittu hallitsijanvallan ja parlamentarismin välistä jännitetä vuosina 1919–2009. Kiitämme eduskuntaa ja sen johtavaa tietoasiantuntijaa Päivikki Karhulaa tästä kirjan nettiversiosta.

Valtiopolitiikan pitkä kaari kertoo, miten ratkaisevaa selviytymiselle vaikeissa paikoissa on kaukonäköisellä päätöksenteolla. Toivomme teoksemme virittävän lukijoita pohtimaan, miten suomalainen käytännönläheinen toimintatapa, kansanvaltainen järjestelmä ja keskeiset valtioelimet pystyvät luotsaamaan maamme tulevaa kehitystä. Pärjääminen on riippuvainen kyvystä havaita toimintaympäristön muutoksia ja vastata uusiin ongelmiin. Maamme tulevaisuus on sidoksissa maailman tilanteeseen.

Helsingissä 6.12.2018

Pekka Hallberg     Tuomo Martikainen

 

Verkkoteoksen tekijätiedot

Eduskunnan työryhmä: Päivikki Karhula, Tarja Venesvirta, Suvi Kukkonen, Mikko Breilin
Podcastien lukijat: Päivikki Karhula, Jani Stenvall, Lassi Kämäri, Päivi Erkkilä
Verkkoteoksen tuottaja: Daddy Finland Oy