Så här arbetar vi

Vi följer våra yrkesetiska regler bl.a. genom att erbjuda pålitlig service och värna om våra kunders integritetsskydd.

Riksdagsbiblioteket, som hör till riksdagens kansli, ska inom sitt verksamhetsområde vara ett centralarkiv för riksdagen och ett offentligt centralbibliotek för juridisk kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap.

Informationsförmedling som uppdrag

Riksdagsbiblioteket förmedlar information om riksdagen och dess verksamhet. Vi ger medborgarna tillgång till riksdagens och andra länders parlaments handlingar samt litteratur om riksdagen, olika parlament, parlamentarism och den representativa demokratin.

Riksdagsbiblioteket förmedlar också information om lagstiftningen och rättssystemet, det finländska samhället, Europeiska unionen och internationella organisationer. Biblioteket har en omfattande samling juridiskt material samt mångsidigt material om samhällets verksamhet, såsom historia, politik, internationella relationer och näringslivet.

Nyckeltal 1956–2015

År ​Personal ​Lån ​Tillväxt ​Samlingar
​1956 ​15 ​19 928 ​  9 883 ​239 600
​1966 ​15 ​36 923 ​  6 375 ​310 300
​1979 ​30 ​34 926 ​13 486 ​420 000
​1986 ​41 ​43 847 ​13 554 ​508 400
​1998 ​58 ​65 620 ​  8 944 ​613 600
​2008 ​52 ​32 930 ​  8 087 ​549 000
​2018 ​35 ​15 316 ​  3 603 ​530 100


Mer ingående statistik om Riksdagsbiblioteket från och med 2002 framåt finns i de vetenskapliga bibliotekens statistikdatabas.

Publikationer

Sammanlagt tio publikationer har utkommit i Riksdagsbibliotekets publikationsserie, Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä (ISSN 1237-8720), sedan år 1994. Uppgifter om publikationerna och deras tillgänglighet finns i samlings​databasen Selma​.

​Evenemang och utställningar

Vid sidan av våra centrala informationsförmedlings- och biblioteksuppgifter anordnar vi också olika evenemang, till exempel seminarier, som vi också anordnar i samarbete med andra aktörer. Det finns också utrymme för utställningar på biblioteket. Vi genomför både egna utställningar och utställningar som produceras av andra parter.

Utställningen Lagboken 250 år och utställningen: ”Mekin olemme lukeneet joitakin kirjoja” - de viktigaste böckerna om finländsk politik 1917- (på finska).

Information om våra övriga utställningar (på finska).