Senast publicerat 04-02-2022 14:48

Riksdagens skrivelse RSk 2/2022 rd B 18/2021 rd  Klimatårsberättelse 2021

B 18/2021 rd
MiUB 11/2021 rd

Ärende

Klimatårsberättelse 2021 (B 18/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 11/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 4.2.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare