Riksdagens skrivelse
RSk
23
2018 rd
Riksdagen
Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag
SRM 1/2018 rd
Ärende
Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag (SRM 1/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
beslutat att statsrådet har riksdagens förtroende.  
Helsingfors 17.10.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 17-10-2018 16:09