Senast publicerat 10-05-2021 16:19

Riksdagens skrivelse RSk 23/2018 rd SRM 1/2018 rd  Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

SRM 1/2018 rd

Ärende

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag (SRM 1/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har

beslutat att statsrådet har riksdagens förtroende.  
Helsingfors 17.10.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare