Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 192/2018 rd

Senast publicerat 18-12-2018 15:42

Riksdagens svar RSv 192/2018 rd RP 276/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen

Riksdagen
RP 276/2018 rd
FiUB 25/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen (RP 276/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 25/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av bilagan till bilskattelagen  

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i bilagan till bilskattelagen (1482/1994) skattetabell 1 A, sådan den lyder i lag 570/2018, som följer: 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20.  
  Lagen tillämpas på fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller den 3 december 2018 eller därefter.  
  Har ett fordon beställts före den 1 september 2018 och den första dagen för bestämmande av skatten för fordonet infaller den 3 december 2018 eller därefter, kan skattetabell 1 i bilagan tillämpas vid beskattningen, om den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten yrkar på det. Den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten ska framföra sitt yrkande i skattedeklarationen. 
  Efter ikraftträdandet av denna lag rättar Skatteförvaltningen utan ansökan beskattningen för de fordon som beskattas som nya och för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller mellan den 3 december 2018 och dagen för ikraftträdandet av lagen, så att beskattningen för dessa fordon överensstämmer med denna lag. Beskattningen rättas, om det leder till ett lägre skattebelopp än enligt den lag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
  Beskattning av nya fordon som blivit anhängig före den 3 december 2018 kan återkallas på det sätt som föreskrivs i 43 § och fordonen beskattas enligt denna lag, om de inte har registrerats eller tagits i bruk före den 3 december 2018. Den avgift som avses i 43 § 2 mom. tas då inte ut hos den skattskyldige. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 18.12.2018 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare

  Bilaga 

  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

  SKATTETABELL 1 A 

  Bilens CO2-utsläpp 

  (g/km) 

  3.—31.12.2018 tillämplig skattesats 

  1.1.2019 och därefter tillämplig skattesats  

  3,3 

  2,7 

  3,3 

  2,7 

  3,3 

  2,7 

  3,3 

  2,7 

  3,4 

  2,7 

  3,4 

  2,8 

  3,4 

  2,8 

  3,4 

  2,8 

  3,5 

  2,8 

  3,5 

  2,8 

  10 

  3,5 

  2,8 

  11 

  3,5 

  2,9 

  12 

  3,6 

  2,9 

  13 

  3,6 

  2,9 

  14 

  3,6 

  2,9 

  15 

  3,6 

  2,9 

  16 

  3,7 

  2,9 

  17 

  3,7 

  3,0 

  18 

  3,7 

  3,0 

  19 

  3,8 

  3,0 

  20 

  3,8 

  3,0 

  21 

  3,8 

  3,0 

  22 

  3,8 

  3,1 

  23 

  3,9 

  3,1 

  24 

  3,9 

  3,1 

  25 

  3,9 

  3,1 

  26 

  4,0 

  3,2 

  27 

  4,0 

  3,2 

  28 

  4,0 

  3,2 

  29 

  4,1 

  3,2 

  30 

  4,1 

  3,2 

  31 

  4,1 

  3,3 

  32 

  4,1 

  3,3 

  33 

  4,2 

  3,3 

  34 

  4,2 

  3,4 

  35 

  4,3 

  3,4 

  36 

  4,3 

  3,4 

  37 

  4,4 

  3,4 

  38 

  4,4 

  3,5 

  39 

  4,4 

  3,5 

  40 

  4,4 

  3,5 

  41 

  4,5 

  3,6 

  42 

  4,5 

  3,6 

  43 

  4,6 

  3,6 

  44 

  4,6 

  3,6 

  45 

  4,7 

  3,7 

  46 

  4,7 

  3,7 

  47 

  4,7 

  3,7 

  48 

  4,8 

  3,8 

  49 

  4,8 

  3,8 

  50 

  4,9 

  3,9 

  51 

  4,9 

  3,9 

  52 

  5,0 

  3,9 

  53 

  5,0 

  4,0 

  54 

  5,1 

  4,0 

  55 

  5,1 

  4,0 

  56 

  5,2 

  4,1 

  57 

  5,2 

  4,1 

  58 

  5,3 

  4,2 

  59 

  5,3 

  4,2 

  60 

  5,4 

  4,3 

  61 

  5,4 

  4,3 

  62 

  5,5 

  4,3 

  63 

  5,5 

  4,4 

  64 

  5,6 

  4,4 

  65 

  5,6 

  4,5 

  66 

  5,7 

  4,5 

  67 

  5,7 

  4,6 

  68 

  5,8 

  4,6 

  69 

  5,9 

  4,7 

  70 

  5,9 

  4,7 

  71 

  6,0 

  4,8 

  72 

  6,0 

  4,8 

  73 

  6,1 

  4,9 

  74 

  6,2 

  5,0 

  75 

  6,2 

  5,0 

  76 

  6,3 

  5,1 

  77 

  6,3 

  5,1 

  78 

  6,4 

  5,2 

  79 

  6,5 

  5,2 

  80 

  6,6 

  5,3 

  81 

  6,6 

  5,4 

  82 

  6,7 

  5,4 

  83 

  6,8 

  5,5 

  84 

  6,8 

  5,6 

  85 

  6,9 

  5,6 

  86 

  7,0 

  5,7 

  87 

  7,1 

  5,8 

  88 

  7,1 

  5,9 

  89 

  7,2 

  5,9 

  90 

  7,3 

  6,0 

  91 

  7,4 

  6,1 

  92 

  7,5 

  6,2 

  93 

  7,5 

  6,2 

  94 

  7,6 

  6,3 

  95 

  7,7 

  6,4 

  96 

  7,8 

  6,5 

  97 

  7,9 

  6,6 

  98 

  8,0 

  6,6 

  99 

  8,0 

  6,7 

  100 

  8,1 

  6,8 

  101 

  8,2 

  6,9 

  102 

  8,3 

  7,0 

  103 

  8,4 

  7,1 

  104 

  8,5 

  7,2 

  105 

  8,6 

  7,3 

  106 

  8,7 

  7,4 

  107 

  8,8 

  7,5 

  108 

  8,9 

  7,6 

  109 

  9,0 

  7,7 

  110 

  9,2 

  7,8 

  111 

  9,3 

  8,0 

  112 

  9,5 

  8,1 

  113 

  9,6 

  8,3 

  114 

  9,8 

  8,4 

  115 

  9,9 

  8,6 

  116 

  10,1 

  8,8 

  117 

  10,3 

  8,9 

  118 

  10,4 

  9,1 

  119 

  10,6 

  9,3 

  120 

  10,8 

  9,5 

  121 

  11,0 

  9,7 

  122 

  11,2 

  9,9 

  123 

  11,3 

  10,0 

  124 

  11,5 

  10,2 

  125 

  11,7 

  10,4 

  126 

  11,9 

  10,6 

  127 

  12,1 

  10,9 

  128 

  12,3 

  11,1 

  129 

  12,5 

  11,3 

  130 

  12,7 

  11,5 

  131 

  13,0 

  11,7 

  132 

  13,1 

  12,0 

  133 

  13,4 

  12,2 

  134 

  13,6 

  12,4 

  135 

  13,8 

  12,7 

  136 

  14,0 

  12,9 

  137 

  14,3 

  13,2 

  138 

  14,5 

  13,4 

  139 

  14,8 

  13,7 

  140 

  15,0 

  13,9 

  141 

  15,2 

  14,2 

  142 

  15,5 

  14,5 

  143 

  15,7 

  14,8 

  144 

  16,0 

  15,0 

  145 

  16,2 

  15,3 

  146 

  16,5 

  15,6 

  147 

  16,8 

  15,9 

  148 

  17,0 

  16,2 

  149 

  17,3 

  16,5 

  150 

  17,6 

  16,8 

  151 

  17,9 

  17,1 

  152 

  18,1 

  17,4 

  153 

  18,4 

  17,7 

  154 

  18,7 

  18,0 

  155 

  19,0 

  18,3 

  156 

  19,3 

  18,6 

  157 

  19,6 

  19,0 

  158 

  19,8 

  19,3 

  159 

  20,1 

  19,6 

  160 

  20,4 

  20,0 

  161 

  20,7 

  20,3 

  162 

  21,0 

  20,6 

  163 

  21,3 

  21,0 

  164 

  21,6 

  21,3 

  165 

  21,9 

  21,7 

  166 

  22,3 

  22,0 

  167 

  22,6 

  22,4 

  168 

  22,9 

  22,7 

  169 

  23,2 

  23,1 

  170 

  23,5 

  23,4 

  171 

  24,0 

  24,0 

  172 

  24,2 

  24,2 

  173 

  24,4 

  24,4 

  174 

  24,6 

  24,6 

  175 

  24,8 

  24,8 

  176 

  25,0 

  25,0 

  177 

  25,2 

  25,2 

  178 

  25,4 

  25,4 

  179 

  25,6 

  25,6 

  180 

  25,8 

  25,8 

  181 

  26,0 

  26,0 

  182 

  26,2 

  26,2 

  183 

  26,4 

  26,4 

  184 

  26,6 

  26,6 

  185 

  26,8 

  26,8 

  186 

  27,0 

  27,0 

  187 

  27,2 

  27,2 

  188 

  27,4 

  27,4 

  189 

  27,6 

  27,6 

  190 

  27,8 

  27,8 

  191 

  28,0 

  28,0 

  192 

  28,2 

  28,2 

  193 

  28,4 

  28,4 

  194 

  28,6 

  28,6 

  195 

  28,8 

  28,8 

  196 

  29,0 

  29,0 

  197 

  29,1 

  29,1 

  198 

  29,3 

  29,3 

  199 

  29,5 

  29,5 

  200 

  29,7 

  29,7 

  201 

  29,9 

  29,9 

  202 

  30,1 

  30,1 

  203 

  30,3 

  30,3 

  204 

  30,5 

  30,5 

  205 

  30,7 

  30,7 

  206 

  30,9 

  30,9 

  207 

  31,1 

  31,1 

  208 

  31,3 

  31,3 

  209 

  31,5 

  31,5 

  210 

  31,7 

  31,7 

  211 

  31,8 

  31,8 

  212 

  32,0 

  32,0 

  213 

  32,2 

  32,2 

  214 

  32,4 

  32,4 

  215 

  32,6 

  32,6 

  216 

  32,8 

  32,8 

  217 

  33,0 

  33,0 

  218 

  33,1 

  33,1 

  219 

  33,3 

  33,3 

  220 

  33,5 

  33,5 

  221 

  33,7 

  33,7 

  222 

  33,9 

  33,9 

  223 

  34,1 

  34,1 

  224 

  34,2 

  34,2 

  225 

  34,4 

  34,4 

  226 

  34,6 

  34,6 

  227 

  34,8 

  34,8 

  228 

  34,9 

  34,9 

  229 

  35,1 

  35,1 

  230 

  35,3 

  35,3 

  231 

  35,5 

  35,5 

  232 

  35,6 

  35,6 

  233 

  35,8 

  35,8 

  234 

  36,0 

  36,0 

  235 

  36,2 

  36,2 

  236 

  36,3 

  36,3 

  237 

  36,5 

  36,5 

  238 

  36,7 

  36,7 

  239 

  36,8 

  36,8 

  240 

  37,0 

  37,0 

  241 

  37,1 

  37,1 

  242 

  37,3 

  37,3 

  243 

  37,5 

  37,5 

  244 

  37,6 

  37,6 

  245 

  37,8 

  37,8 

  246 

  37,9 

  37,9 

  247 

  38,1 

  38,1 

  248 

  38,3 

  38,3 

  249 

  38,4 

  38,4 

  250 

  38,6 

  38,6 

  251 

  38,7 

  38,7 

  252 

  38,9 

  38,9 

  253 

  39,0 

  39,0 

  254 

  39,2 

  39,2 

  255 

  39,3 

  39,3 

  256 

  39,5 

  39,5 

  257 

  39,6 

  39,6 

  258 

  39,8 

  39,8 

  259 

  39,9 

  39,9 

  260 

  40,0 

  40,0 

  261 

  40,2 

  40,2 

  262 

  40,3 

  40,3 

  263 

  40,5 

  40,5 

  264 

  40,6 

  40,6 

  265 

  40,7 

  40,7 

  266 

  40,9 

  40,9 

  267 

  41,0 

  41,0 

  268 

  41,1 

  41,1 

  269 

  41,3 

  41,3 

  270 

  41,4 

  41,4 

  271 

  41,5 

  41,5 

  272 

  41,7 

  41,7 

  273 

  41,8 

  41,8 

  274 

  41,9 

  41,9 

  275 

  42,0 

  42,0 

  276 

  42,2 

  42,2 

  277 

  42,3 

  42,3 

  278 

  42,4 

  42,4 

  279 

  42,5 

  42,5 

  280 

  42,6 

  42,6 

  281 

  42,8 

  42,8 

  282 

  42,9 

  42,9 

  283 

  43,0 

  43,0 

  284 

  43,1 

  43,1 

  285 

  43,2 

  43,2 

  286 

  43,3 

  43,3 

  287 

  43,4 

  43,4 

  288 

  43,6 

  43,6 

  289 

  43,7 

  43,7 

  290 

  43,8 

  43,8 

  291 

  43,9 

  43,9 

  292 

  44,0 

  44,0 

  293 

  44,1 

  44,1 

  294 

  44,2 

  44,2 

  295 

  44,3 

  44,3 

  296 

  44,4 

  44,4 

  297 

  44,5 

  44,5 

  298 

  44,6 

  44,6 

  299 

  44,7 

  44,7 

  300 

  44,8 

  44,8 

  301 

  44,9 

  44,9 

  302 

  45,0 

  45,0 

  303 

  45,1 

  45,1 

  304 

  45,2 

  45,2 

  305 

  45,3 

  45,3 

  306 

  45,4 

  45,4 

  307 

  45,4 

  45,4 

  308 

  45,5 

  45,5 

  309 

  45,6 

  45,6 

  310 

  45,7 

  45,7 

  311 

  45,8 

  45,8 

  312 

  45,9 

  45,9 

  313 

  46,0 

  46,0 

  314 

  46,0 

  46,0 

  315 

  46,1 

  46,1 

  316 

  46,2 

  46,2 

  317 

  46,3 

  46,3 

  318 

  46,4 

  46,4 

  319 

  46,4 

  46,4 

  320 

  46,5 

  46,5 

  321 

  46,6 

  46,6 

  322 

  46,7 

  46,7 

  323 

  46,7 

  46,7 

  324 

  46,8 

  46,8 

  325 

  46,9 

  46,9 

  326 

  47,0 

  47,0 

  327 

  47,0 

  47,0 

  328 

  47,1 

  47,1 

  329 

  47,2 

  47,2 

  330 

  47,2 

  47,2 

  331 

  47,3 

  47,3 

  332 

  47,4 

  47,4 

  333 

  47,4 

  47,4 

  334 

  47,5 

  47,5 

  335 

  47,6 

  47,6 

  336 

  47,6 

  47,6 

  337 

  47,7 

  47,7 

  338 

  47,8 

  47,8 

  339 

  47,8 

  47,8 

  340 

  47,9 

  47,9 

  341 

  47,9 

  47,9 

  342 

  48,0 

  48,0 

  343 

  48,1 

  48,1 

  344 

  48,1 

  48,1 

  345 

  48,2 

  48,2 

  346 

  48,2 

  48,2 

  347 

  48,3 

  48,3 

  348 

  48,3 

  48,3 

  349 

  48,4 

  48,4 

  350 

  48,4 

  48,4 

  351 

  48,5 

  48,5 

  352 

  48,5 

  48,5 

  353 

  48,6 

  48,6 

  354 

  48,6 

  48,6 

  355 

  48,7 

  48,7 

  356 

  48,7 

  48,7 

  357 

  48,8 

  48,8 

  358 

  48,8 

  48,8 

  359 

  48,9 

  48,9 

  360 eller mera 

  48,9 

  48,9 

  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —