Budgetmotion
BM
58
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om anslag för förbättring av riksväg 25 på sträckan Hangö—Mäntsälä (5 000 000 euro)
Till riksdagen
Riksväg 25 är den mest betydande vägen för tvärgående trafik i Väst- och Mellannyland. Vägen har också mycket stor betydelse för områdets näringsliv och speciellt för godstrafiken som riktar sig utanför huvudstadsregionen. Riksväg 25 har en stor mängd tung trafik, t.ex. biltransporterna från Hangö till Vaalimaa. När det gäller den interna trafiken i området är riksväg 25 den viktigaste trafikaxeln. Utvecklingen av vägen skulle förbättra förbindelserna till Mellersta Nyland.  
Olycksstatistiken angående dödsolyckor och personskador är betydligt sämre på riksväg 25 jämfört med andra huvudvägar. Enligt Västra Nylands räddningsverks statistik så är risken att omkomma dubbelt så hög som på de andra huvudvägarna i Finland. Enligt Försäkringscentralen skedde 48 dödsolyckor på riksväg 25 under åren 2004—2013. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 31.10.20 med 5 000 000 euro för en förbättring av riksväg 25 på sträckan Hangö—Mäntsälä. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Senast publicerat 17.10.2018 14:03