Senast publicerat 26-10-2016 11:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 1/2016 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2015

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum12.02.2016Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

16.02.2016
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.02.2016
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

01.03.2016
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

02.03.2016
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

31.03.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.4.2016.

Enda behandlingen

07.04.2016
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 19/2015 rd och B 1/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat01.03.2016
Behandlingen avslutad16.03.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

partifinansieringövervakningbundenhetStatens revisionsverk