B 8/2018 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum05.04.2018
Lämnats avFinlands delegation i Europarådet
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum10.04.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.6.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum06.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum07.06.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 8/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum07.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum11.06.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum12.06.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat19.04.2018
Behandlingen avslutad29.05.2018
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmänskliga rättigheter  demokrati  rättsstat  medlemsstater  Finlands delegation i Europarådet 
Senast publicerat 26.6.2019 12:52