EÄ 61/2016 rd

Utvecklingsbehov i bostadspolitiken

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Allmän debatt
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Tagits upp till behandling
Datum07.06.2016
Utarbetarerevisionsutskottet
Utskottet inledde ärendet.
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum24.10.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum24.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum25.10.2018
Riksdagen godkände det i revisionsutskottets betänkande om det egna ärendet EÄ 61/2016 rd varande ställningstagandet. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum25.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum26.10.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum02.11.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
Behandlingen avslutad09.10.2018
+ Revisionsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbostadspolitik   
Senast publicerat 28.3.2019 14:37