E 12/2018 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska entralbanken: Första rapporten om framstegen med att minska nödlidande lån i Europa

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Dokumentet inkommit
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Referens
Referens
Referens

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum02.03.2018
FöredragandeFinansministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Kompletterande skrivelse
Datum19.04.2018
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum11.01.2019
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum28.08.2019
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/0548
Hänvisning till EU-dokument
Sökordlån  banker  bankväsen  krediter  EU-länder  Europeiska unionen 
Senast publicerat 2.10.2019 14:58