Senast publicerat 24-08-2021 13:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 161/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning 95/93 om tillfälliga lättnader i de gemensamma reglerna för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser med anledning av covid-19-utbrottet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum30.12.2020FöredragandeKommunikationsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0210

Sökord

flygtrafikflygplatsertidtabellerflygbolagcoronavirussmittsamma sjukdomarEuropeiska unionen