LM 18/2016 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum08.04.2016
Första undertecknaren
Rami  Lehto  /saf
Ledamoten väckte en lagmotion.
Övriga undertecknare11
Remissdebatt
Plenum
Datum27.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum27.04.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum19.02.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.03.2019
Riksdagen godkände lagförslag 1-3 i lagmotion LM 84/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 18/2016 rd förkastas och att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat28.04.2016
Behandlingen avslutad01.03.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordriksdagsledamöter  pensioner  övergångsskede  ålderspension  familjepensioner   
Senast publicerat 18.3.2019 15:37