Senast publicerat 04-03-2022 16:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 7/2019 rd

Gruvlagen Nu - Initiativ till ändring av gruvlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av gruvlagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av vattenlagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av marktäktslagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum08.10.2019UndertecknareJukka Leppänen Övriga undertecknare58068Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

09.10.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Första behandlingen

06.10.2020
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 7/2019 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

15.10.2020
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 7/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens skrivelse

16.10.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

20.10.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat17.10.2019
Behandlingen avslutad16.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

gruvlaglagberedningnaturresurserhållbar användninggruvdriftmiljöeffekterockupationbeskattningavgiftersäkerheter (ekonomi)tillstånd (lov)