MI 7/2019 rd

Gruvlagen Nu - Initiativ till ändring av gruvlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUtskottets betänkande eller utlåtande
Betänkande
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av gruvlagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av vattenlagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av marktäktslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum08.10.2019
Undertecknare
Jukka  Leppänen
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare58068
Meddelat i plenum
Datum09.10.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum16.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum16.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat17.10.2019
Behandlingen avslutad16.04.2020
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 17-04-2020 14:01