RP 1/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusAnhängigt
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av kyrkolagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum08.02.2018
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
undervisningsminister
Sanni  Grahn-Laasonen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum09.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.02.2018
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkyrkolagar  kyrkliga val  val (samhälleliga händelser)  nämnder  jäv  neutralitet  rösträtt  datasekretess  kyrkoherdar  förteckningar   
Senast publicerat 19.2.2018 13:55