RP 107/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1659/2015
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.10.2015
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Juha  Rehula
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum03.11.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 107/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 107/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum18.12.2015
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.11.2015
Behandlingen avslutad09.12.2015
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordhälsovårdspersonal  hälso- och sjukvård  behörighet  yrkesexamina  direktiv  förbud  begränsningar  språkkunskap  likvärdighet mellan examensbevis  läkare  sjukskötare  tandläkare  informationssystem  EU-länder  arbetskraftens rörlighet  Europeiska unionen 
Senast publicerat 17.2.2017 16:00