RP 12/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Chile om luftfart

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om avtalet med Chile om luftfart
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik Avtal mellan republiken Finlands regering och republiken Chiles regering on luftfart
Överlämnats
Datum29.08.2019
UndertecknareKommunikationsministeriet
Undertecknarekommunikationsminister
Sanna  Marin
Föredragandeöverinspektör
Sofia   Johansson
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2019
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordChile  flygtrafik  flygbolag  internationella överenskommelser  beskattning  tullar  avgifter   
Senast publicerat 17.9.2019 15:22