RP 128/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift (RP 106/2015 rd)

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1655/2015
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1656/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1657/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum24.11.2015
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Hanna  Mäntylä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum24.11.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum25.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum25.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum26.11.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum09.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i propositionerna RP 106/2015 rd och RP 128/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2 och 3 i proposition RP 128/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 2 och 3 i proposition RP 106/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Andra behandlingen, enda behandlingen
Plenum
Datum15.12.2015
Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionerna RP 106/2015 rd och RP 128/2015 rd och lagförslag 2 och 3 i proposition RP 128/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 2 och 3 i proposition RP 106/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat26.11.2015
Behandlingen avslutad03.12.2015
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsjukförsäkring  mediciner  läkemedelsersättningar  självrisk  läkemedelsindustri  partihandel  apotek  patienter  Apoteksavgift 
Senast publicerat 4.10.2016 14:10