RP 128/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
Stadfäst23.11.2018
Författningssamlingen1024/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum14.09.2018
Undertecknarejord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
Föredragandeäldre regeringssekreterare
Teemu  Nikula
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum18.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum18.09.2018
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum19.09.2018
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Behandling
Plenum
Datum19.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum20.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.11.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum06.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum07.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 128/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum07.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum13.11.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 128/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum14.11.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum15.11.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.09.2018
Behandlingen avslutad26.10.2018
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordviltvård  avgifter  minderåriga  jakt  hobbyer   
Senast publicerat 27.11.2018 14:40