Senast publicerat 15-05-2019 10:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 13/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
332/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av värnpliktslagen
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
333/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om militär krishantering
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
334/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 16 och 17 § i lagen om försvarsmakten
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
335/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av territorialövervakningslagen
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
336/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.03.2018UndertecknareförsvarsministerJussi NiinistöUndertecknareFörsvarsministerietFöredraganderegeringssekreterarePerttu Wasenius Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.03.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.03.2018
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

01.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019.

Första behandlingen

05.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 13/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

08.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 13/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

05.03.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

05.03.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.03.2018
Behandlingen avslutad30.01.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

personuppgifterförsvarsmaktendatasekretessgrundlagsenlighetregisterpersonregister (personupplysningar)ändamålsenlighetutlämnande av uppgifterförvaringbrottmålrätt till informationspaningdirektivförordningarEuropeiska unionen