RP 135/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 32 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 8 och 32 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen925/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.10.2017
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Annika  Saarikko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum06.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.10.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum24.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum24.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum28.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 135/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum28.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen, enda behandlingen
Plenum
Datum01.12.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 135/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum01.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum04.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum05.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.10.2017
Behandlingen avslutad23.11.2017
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordrehabiliteringsinstruktörer  register  laglighet  yrkesexamina  yrkeshögskolor  yrkesutövare  närvårdare  Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 
Senast publicerat 23.8.2019 15:10