RP 141/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 36 och 37 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och 1 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1135/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 1 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1136/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 36 och 37 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1137/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum12.10.2017
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum13.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.10.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum29.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum29.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum30.11.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum30.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum01.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 141/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum01.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum08.12.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 141/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum14.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum19.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.10.2017
Behandlingen avslutad29.11.2017
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordföretagare  arbetsoförmåga  företagarpensioner  försäkring  självrisk  sjukpenning  utkomststöd  rehabiliteringsstöd  företagshälsovård  sjukförsäkring  terminalvård  dagpenning  hemvård   
Senast publicerat 5.12.2018 14:01