Senast publicerat 19-12-2017 16:02
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 143/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om betalningsinstitut och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
890/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
891/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 9 kap. 16 § i kreditinstitutslagen
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
892/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
893/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
894/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.10.2017UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2017.

Första behandlingen

22.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 143/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

28.11.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 143/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat25.10.2017
Behandlingen avslutad16.11.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

betaltjänsterdirektivEU-länderbolagandelslagbankerkoncessioneruppdragriskhanteringbankkontondatasekretessEuropeiska unionenFinansinspektionen