RP 143/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om betalningsinstitut och till vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen890/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen891/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 9 kap. 16 § i kreditinstitutslagen
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen892/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen893/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen894/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 1
Överlämnats
Datum19.10.2017
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum24.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum24.10.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum21.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum21.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum22.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 143/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum22.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum28.11.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 143/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum28.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum08.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum08.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat25.10.2017
Behandlingen avslutad16.11.2017
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordbetaltjänster  direktiv  EU-länder  bolag  andelslag  banker  koncessioner  uppdrag  riskhantering  bankkonton  datasekretess  Europeiska unionen  Finansinspektionen 
Senast publicerat 19.12.2017 16:02