RP 15/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av folkpensionslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Förberedande debatt
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om temporär ändring av folkpensionslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.08.2019
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
Föredraganderegeringssekreterare
Hanna  Tossavainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.09.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfolkpensioner  pensionärer  utträde  Storbritannien  pensioner  internationella överenskommelser  Europeiska unionen 
Senast publicerat 17.9.2019 15:04