RP 155/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, aravalagen och lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
Stadfäst09.12.2016
Författningssamlingen1060/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av aravalagen
Stadfäst09.12.2016
Författningssamlingen1061/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
Stadfäst09.12.2016
Författningssamlingen1062/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum15.09.2016
UndertecknareMiljöministeriet
Undertecknarejordbruks- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum28.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum28.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum09.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 155/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum10.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum16.11.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 155/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum16.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum01.12.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum02.12.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat29.09.2016
Behandlingen avslutad27.10.2016
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordhyresbostäder  bostadsproduktion  allmännyttiga samfund  räntestöd  investeringsstöd  bostadspolitik  fastighetsaktiebolag  lån  Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
Senast publicerat 19.9.2017 14:33