RP 16/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Godkännande av förhandsbehandlingens faser
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.09.2019
Undertecknaremiljö- och klimatminister
Krista  Mikkonen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Ville   Koponen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum06.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.09.2019
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbostadsproduktion  social bostadsproduktion  studentbostäder  ungdomar  grundlig förbättring  räntestöd  understöd (bidrag)  Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
Senast publicerat 18.9.2019 12:43