RP 168/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeAndra behandlingen
Andra behandlingen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum02.11.2017
UndertecknareUtrikesministeriet
utrikesminister
Timo  Soini
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.11.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum15.02.2018
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum08.03.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum08.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum09.03.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 168/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum09.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum13.03.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 168/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.11.2017
Behandlingen avslutad12.02.2018
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
SökordEU-länder  tredjeländer  direktiv  service  beskickningar  konsulat  resedokument  medborgare  Europeiska unionen 
Senast publicerat 14.3.2018 10:07