RP 168/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Beslut om behandlingen av ärendet
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum02.11.2017
UndertecknareUtrikesministeriet
utrikesminister
Timo  Soini
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.11.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.11.2017
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
SökordEU-länder  tredjeländer  direktiv  service  beskickningar  konsulat  resedokument  medborgare  Europeiska unionen 
Senast publicerat 15.11.2017 11:00