RP 169/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBeredning i delegationen
Utfrågning av sakkunniga i delegationen
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum02.11.2017
UndertecknareFinansministeriet
finansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.11.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum09.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.11.2017
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordalkohol  alkoholdrycker  beskattning  accis  viner  öl  prishöjning  minuthandel  priser   
Senast publicerat 17.11.2017 15:52