RP 169/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1053/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum02.11.2017
UndertecknareFinansministeriet
finansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.11.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum09.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.12.2017
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.12.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum11.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 169/2017 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 12/2015 rd, 102/2016 rd, 77/2017 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.12.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum18.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.12.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 169/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 12/2015 rd, 102/2016 rd, 77/2017 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum19.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum20.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.11.2017
Behandlingen avslutad07.12.2017
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordalkohol  alkoholdrycker  beskattning  accis  viner  öl  prishöjning  minuthandel  priser   
Senast publicerat 10.1.2018 10:00