RP 171/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 63 och 169 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 63 och 169 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum02.11.2017
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
social- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.11.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.11.2017
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetsolycksfallsförsäkring  yrkessjukdomar  arbetsinkomster  företagare  lantbruksföretagare  företagsverksamhet  Besvärsnämnden för social trygghet  Finansinspektionen 
Senast publicerat 8.11.2017 11:10