RP 171/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 63 och 169 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1060/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 63 och 169 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1061/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1062/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum02.11.2017
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
social- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.11.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.12.2017
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 4.12.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 171/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum08.12.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum08.12.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 171/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum15.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum19.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.11.2017
Behandlingen avslutad01.12.2017
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetsolycksfallsförsäkring  yrkessjukdomar  arbetsinkomster  företagare  lantbruksföretagare  företagsverksamhet  Besvärsnämnden för social trygghet  Finansinspektionen 
Senast publicerat 29.12.2017 12:38