RP 187/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
Stadfäst19.12.2018
Författningssamlingen1175/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum11.10.2018
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredragandeindustriråd
Timo  Ritonummi
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum12.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum23.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum23.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum27.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 187/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum30.11.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 187/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum30.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum04.12.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum05.12.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.10.2018
Behandlingen avslutad22.11.2018
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordenergimärkning  EU-länder  övervakning  påföljder  förordningar  kravenlighet  förseelser  distansförsäljning  Europeiska unionen 
Senast publicerat 28.12.2018 13:46