RP 187/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusAnhängigt
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Presentation av utkast till betänkande
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum11.10.2018
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredragandeindustriråd
Timo  Ritonummi
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum12.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.10.2018
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordenergimärkning  EU-länder  övervakning  påföljder  förordningar  kravenlighet  förseelser  distansförsäljning  Europeiska unionen 
Senast publicerat 16.11.2018 13:34