RP 191/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d § i lagen om beskattningsförfarande

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av 14 d § i lagen om beskattningsförfarande
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.12.2017
UndertecknareFinansministeriet
finansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.12.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbeskattning  begrepp  direktiv  samarbete  informationsutbyte  Beskattningsförfarande  Europeiska unionen 
Senast publicerat 15.1.2018 10:50