RP 191/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d § i lagen om beskattningsförfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 14 d § i lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst06.04.2018
Författningssamlingen205/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.12.2017
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.12.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum28.02.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.3.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum28.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum01.03.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 191/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum01.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum06.03.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 191/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum09.03.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum14.03.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.02.2018
Behandlingen avslutad23.02.2018
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbeskattning  begrepp  direktiv  samarbete  informationsutbyte  Beskattningsförfarande  Europeiska unionen 
Senast publicerat 17.4.2019 11:04