RP 193/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor samt med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Godkännande av internationell förpliktelse

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av konkurrenslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik Avtal om samarbete i konkurrensfrågor
Överlämnats
Datum19.12.2017
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
arbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.12.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkonkurrensrätt  myndighetssamarbete  Danmark  Finland  Island  Norge  Sverige  internationella överenskommelser  konkurrensbegränsningar  företagsköp  forskning  informationsutbyte   
Senast publicerat 21.12.2017 15:38