RP 193/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor samt med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Godkännande av internationell förpliktelse

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor
Stadfäst20.04.2018
Författningssamlingen250/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av konkurrenslagen
Stadfäst20.04.2018
Författningssamlingen251/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik Avtal om samarbete i konkurrensfrågor
BeslutGodkänts
Överlämnats
Datum19.12.2017
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
arbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.12.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.03.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum07.03.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 193/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Dels enda, dels andra behandlingen
Plenum
Datum13.03.2018
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 193/2017 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 193/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum15.03.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum16.03.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.02.2018
Behandlingen avslutad01.03.2018
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkonkurrensrätt  myndighetssamarbete  Danmark  Finland  Island  Norge  Sverige  internationella överenskommelser  konkurrensbegränsningar  företagsköp  forskning  informationsutbyte   
Senast publicerat 24.4.2018 15:37