RP 20/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUtskott
Begäran om delegation
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum26.09.2019
Undertecknarekommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa  Paatero
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandefinansråd
Tero   Meltti
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum27.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum02.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.10.2019
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfastigheter  fastighetsöverlåtelse  fastighetsköp  befogenhet  beslutsfattande  förvaltningsförfarande  utlåtanden  offentligt ägande  Senatfastigheter  Forststyrelsen 
Senast publicerat 10.10.2019 15:22