RP 21/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Keva, om finansiering av statens pensionsskydd och om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om Keva
Stadfäst29.01.2016
Författningssamlingen66/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om finansiering av statens pensionsskydd
Stadfäst29.01.2016
Författningssamlingen67/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om finansiering av statens pensionsskydd
Stadfäst29.01.2016
Författningssamlingen68/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum17.09.2015
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarekommun- och reformminister
Anu  Vehviläinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum18.09.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum23.09.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum23.09.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.11.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum11.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.11.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i regeringens proposition RP 21/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum12.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.11.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 21/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Leverans av riksdagens svar
Datum23.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Riksdagens svar
Datum19.01.2016
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat25.09.2015
Behandlingen avslutad10.11.2015
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkommunala pensioner  statens pensioner  kyrkans pensioner  arbetspensioner  offentliga sektorn  finansiering  övervakning  förvaltning   
Senast publicerat 17.8.2016 11:30